Zonneveld De Bocht – Dieren

De werkgroep ‘Klimaatactief Dieren-Zuid’ heeft samen met Rijn & IJssel Energiecoöperatie een zonneveld ontwikkeld op een terrein van de gemeente Rheden. Het ligt aan de rand van Dieren, in de bocht van het stoomspoor van Dieren naar Eerbeek. Het terrein is klaargemaakt voor de aanleg van het zonnepark en ligt nu vol met ruim 3.000 zonnepanelen. Hiermee is het doel van alle lokale inspanningen bereikt: lokaal opgewekte stroom voor zo’n 360 huishoudens.

Eind 2022 is Zonneveld de Bocht in gebruik genomen. In april hebben we met een groot aantal betrokkenen de feestelijke opening gevierd. 

Voor de opgewekte elektriciteit in het project ontvangt de coöperatie inkomsten uit verkoop van de elektriciteit plus een SDE-bijdrage (subsidie duurzame energieopwekking). De operationele kosten, beheerkosten en administratieve kosten die REIJE maakt worden met de inkomsten verrekend. De deelnemers delen de uiteindelijke opbrengsten uit het project, naar rato van hun inleg. Hiermee wordt over de looptijd een rendement behaald. 

Informatie voor deelnemers

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.
Vind hier het informatiememorandum en het AFM informatiedocument.

De eerste uitkering aan de deelnemers zal naar verwachting plaatsvinden na het eerste volledige bedrijfsjaar, in 2024.

Zonneveld de Bocht in het kort

  • Locatie: aan de rand van Dieren, in de bocht van het stoomspoor van Dieren naar Eerbeek
  • Ontwikkeling: REIJE
  • Aantal zonnepanelen: 2.976
  • Totale vermogen: 1,3 MWp
  • Verwachte productie: 1.050 MWh per jaar
  • Energie voor: ca. 360 huishoudens
  • Aantal deelnemers: 111
  • Start productie: December 2022

Bekijk hier de film van de opening van de Bocht.

Productie

De productie gaat goed. Tot op heden worden er flink wat MWh opgewekt. De productiecijfers kun je hier bekijken. Na afloop van elke maand werken we de cijfers bij zodra we de afrekening van Greenchoice, waar we de opgewekte stroom aan verkopen, hebben ontvangen.