Bewoners van Dieren-Zuid namen op zaterdag 13 april deel aan een energieke bijeenkomst in de Koningin Emmaschool.

In totaal werden maar liefst vier workshops gehouden over verschillende onderwerpen:

  • Verduurzamen van je woning voor huurders
  • Verduurzamen van je woning voor woningbezitters
  • Collectief opwekken van energie middels nergiecoöperaties
  • Verduurzamen van je monumentale woning

De Rijn en IJssel Energiecoöperatie en het Energieloket Midden Gelderland waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast vertelden onze bestuursleden Derk te Bokkel en Xeni Frencken tijdens de workshop over ervaringen van de energiecoöperatie met het collectief opwekken van duurzame energie en energiecoöperaties in het algemeen. 

De middag werd afgesloten met een panel dat zich boog over de vraag hoe je de energietransitie financiert. 
 

Via een enquête in de zaal, met de mentimeter, werd duidelijk dat er veel interesse is om met deze werkgroep door te gaan en verder te ontdekken hoe Dieren-Zuid samen kan optrekken in de energietransitie. 
Wij kijken uit naar de volgende stappen van Klimaat-actief Dieren-Zuid en ondersteunen graag bij de aanstaande (wijk-)initiatieven in Dieren.