Hoe gaat het nu met Kindcentrum Oosterbeek? We gaan in gesprek met George Lagerberg, al jarenlang vrijwilliger en regelneef bij Rijn en IJssel Energie Coöperatie.

Wat is het Kindcentrum Oosterbeek?

Het Kindcentrum in Oosterbeek is een gebouw waarin een basisschool, de Bernulphusschool, en een kinderopvang gevestigd zit met een dak dat zeer geschikt is voor zonnepanelen. Het ligt in Oosterbeek in een mooi bosrijk gedeelte van het dorp.

Kun je wat achtergronden geven over het project?
Op Kindcentrum Oosterbeek gaan we samen met de school, de kinderopvang én de ouders van de kinderen op het gebouw  374 zonnepanelen plaatsen. Dit wordt gedaan in de vorm van een postcoderoos project (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, de SCE). Hierbij kunnen bewoners van een roos van postcodes rondom het gebouw deelnemen. Zij ontvangen dan voor de voor hen opgewekte elektriciteit dividend. Hiermee wordt over de looptijd een goed rendement behaald. Het gaat om 371 participaties van ieder 300,- euro en om een totaal bedrag van 110.000,- euro. De zonnepanelen zullen straks gemiddeld per jaar110.000 KWh gaan opwekken. Dit staat ongeveer gelijk aan het energieverbruik van 40 huishoudens.

We willen gaan werven bij de ouders van de kinderen van het Kindcentrum en in alle postcodes binnen de roos. Deelnemen kunnen mensen in de postcodegebieden: 6813, 6816, 6861, 6862, 6865 en 6874. Daarnaast mogen per adres maar maximaal 14 participaties worden toegekend. Dat is een van de voorwaarden van de SCE subsidie. Een andere voorwaarde is dat er gemiddeld 2 KW per participatie opgewekt wordt. In totaal zal er 128 KW aan vermogen opgewekt worden en zijn er dus minimaal 64 inschrijvers nodig.

Het project is een initiatief van de school, de gemeente (als eigenaar van de school), de ouders en REIJE. Leuk om te vermelden is dat de eigenaar van Copernico (een leverancier van zonnepanelen) destijds een van de ouders was die betrokken is bij het initiatief. Het is echt een project ván en dóór de school.

Wat is jouw rol en de rol van REIJE in het project? En wat is jouw achtergrond?

REIJE is diegene die alles regelt zoals het maken van een plan van aanpak, het administreren van de inschrijvers en straks het regelen van de uitkeringen. Ik ben al jarenlang vrijwilliger bij REIJE, eerst in het bestuur en de laatste jaren als projectmedewerker bij diverse projecten. Maar daarnaast regel ik ook de voorinschrijvingen van de diverse projecten. Van de opbrengst zal straks ook een klein gedeelte naar REIJE gaan om de administratie mee te kunnen uitvoeren en het onderhouden van de systemen, zoals Econobis.

Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Energiebank waar we onder meer mensen met energiearmoede helpen te verduurzamen en energie te besparen.
In het verleden heb ik gewerkt bij NUON waar we toentertijd mensen ook al hielpen met verduurzamen. Zo ben ik onder meer betrokken geweest bij het aanprijzen van spaarlampen, waterbesparende douchekoppen en was ik bij het plaatsen bij een van de eerste zonneboilers in Arnhem. Nadat ik gestopt ben met werken, ben ik bij REIJE actief geworden.

Wat komt zoal kijken bij de ontwikkeling van zo´n project?

Er komt heel veel kijken bij de ontwikkeling van een dergelijk project. Waar je allemaal aan moet denken zijn onder meer zekerheid omtrent de beschikbaarheid locatie, het recht van opstal (de intentieverklaring) en de verkrijgbaarheid van de omgevingsvergunning. Maar ook valt te denken aan het maken van een business case, een wervingscampagne, het bijhouden van de inschrijvingen en ga zo maar door. Er moet een heel plan van aanpak afgevinkt worden voordat er subsidie aangevraagd kan worden. Zo was er ook een rapport nodig of het dak wel geschikt was (zo bleek dat de valbescherming verplaatst moet worden) en een intentieverklaring van de gemeente die wat tijd vergde.

Verder gaan veel projecten uiteindelijk niet door waarbij de eigenaar vaak de bottleneck is. Die vindt het dan toch lastig om volledige goedkeuring aan het project te geven. Onder meer omdat er ook toegang tot het gebouw nodig is in verband met onderhoud aan het systeem. Dus een akkoord van de eigenaar is iets waar we nu als eerste mee starten.

Ook is het vinden van voldoende participanten altijd een uitdaging. Bij bijvoorbeeld bij het zonnedak op sportpark Schuytgraaf leken we niet voldoende inschrijvers te hebben, totdat we een extra oproep deden en de inschrijving binnen een week rond was.

Wanneer worden de panelen gelegd en wie gaat dat doen?

De verwachting is dat begin 2022 de panelen aangelegd kunnen worden, na het toekennen van de SCE-subsidie en na het ontvangen van een vernieuwde offerte van de zonnepanelen leverancier. Na een jaar krijgen de participanten hun eerste uitkering. Dat zal ongeveer 4 à 5% rendement zijn op hun eerste inleg. Dat is veel voordeliger dan je geld op de bank zetten.

Waar gaat de stroom naar toe: naar de school zelf of ergens anders heen?

De groene stroom gaat direct het net in, dit is een van de vereisten bij een SCE-subsidie. Bij bijvoorbeeld een SDE-subsidie mag je wel een deel (voor de meter) splitsen en het gebouw gebruik van laten maken. Dit is bijvoorbeeld bij het project Sportpark Schuytgraaf het geval. Daar zal het gebouw zelf een gedeelte van de opgewekte energie gebruiken en het overgebleven gedeelte wordt het net ingevoerd.

Merken de kinderen van het Kindcentrum ook iets van het project; komt er een feestje als de panelen op het dak liggen?

Het is zeker de bedoeling om straks de oplevering te vieren, maar in welke vorm dat zal zijn is nu nog niet bekend. Ook zal er een infopaneel bij de entree van de school komen, waarop iedereen kan zien hoeveel stroom er opgewekt wordt door de dakpanelen.

Stel dat ik een geschikt dak weet voor een collectief zonnepanelenproject, kan REIJE mij dan ook helpen? Waar moet ik me dan melden?

Jazeker kan REIJE dan helpen, hoewel het wel bemoeilijkt wordt door de overbelasting op het net waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Zowel TenneT voor de hoofdinfrastructuur als Liander voor de regionale netten hebben hun maximale netcapaciteit hebben bereikt in Gelderland, Flevoland en Utrecht. Er is daarom de komende jaren geen mogelijkheid om zon- en wind projecten aan te sluiten op het net. Voor al onze lopende projecten hebben wij in de afgelopen jaren al een aanvraag gedaan, nieuwe projecten worden dus lastig. Maar mocht je een cable pooling, opslag of flex oplossing weten, meld je dan bij service@rijnenijsselenergie.nl.