Zonneparkeerplaats Gelredome gaat niet door

Rijn en IJssel Energie Coöperatie heeft besloten de aanleg van twee zonneparkeerplaatsen bij het Gelredome in Arnhem niet door te zetten.

Rijn en IJssel Energie Coöperatie heeft voor de realisatie van deze zonneparkeerplaatsen al in 2019 de subsidie-toezegging van RVO (rijksdienst voor ondernemend Nederland) verkregen. Sinds die tijd zijn door schaarste aan grondstoffen en materialen en door tekort aan vakmensen de kosten sterk gestegen. Het is niet te verwachten dat deze op korte termijn zullen gaan dalen, waardoor het binnen de resterende looptijd van de subsidiebeschikking niet meer mogelijk is om dit project te realiseren.

Albert Bloem, bestuurslid projecten: “Door de sterke stijging van de aanlegkosten is het project onder de huidige voorwaarden niet rendabel te maken.”

In de afgelopen twee jaar is met meerdere partners en professionele marktpartijen naar de mogelijkheden voor realisatie van dit project gekeken. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid. Albert Bloem: “Ook de mogelijkheid om naast het opwekken van zonne-energie ook laadmogelijkheden te realiseren, leidt voor deze locatie niet tot een rendabele business case.”

Rijn en IJssel Energie Coöperatie zal te zijner tijd overleggen met de eigenaar van de locatie of bij betere marktomstandigheden de aanleg alsnog kan worden gerealiseerd.

Terug naar nieuwsoverzicht