Uitgifte projectparticipaties Zonnig Duiven Ontwikkeling

Voor de financiering van de aankoop van 50% van de aandelen en 50% van de verdere ontwikkelingskosten van Zonnepark Zonnig Duiven, heeft Energie de Liemers samen met REIJE een financieringsplan gemaakt. REIJE stelt uit eigen middelen (verdiensten uit eerdere projecten) geld beschikbaar. Ook vragen we een lening aan bij de provincie Gelderland voor de ontwikkelkosten van Zonnepark Zonnig Duiven.

Investeren in de ontwikkelingsfase

Daarnaast bieden we inwoners aan om mee te investeren in de ontwikkelingsfase van Zonnepark Zonnig Duiven. De direct omwonenden/lokale omgeving krijgen hierbij voorrang als zij mee willen doen. Ook inwoners van de gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort en leden van REIJE kunnen meedoen. Deze fase heeft een hoger risico en daarbij hoort een hoger rendement. Het is de verwachting, maar nog niet zeker dat het project doorgaat.

Inschrijving en informatieavond

De looptijd van deze projectparticipaties voor de ontwikkelfase is ca. 3-5 jaar. Het minimale deelnamebedrag is € 2.000. De participaties eindigen en het rendement wordt uitbetaald aan het einde van de ontwikkelfase, voor start bouw (formeel heet dit moment Financial Close). De inschrijving voor deze projectparticipaties in de ontwikkelfase start naar verwachting half mei. De precieze voorwaarden en risico’s gaan Energie de Liemers en REIJE uitwerken in een informatiememorandum. Voordat de inschrijving start organiseren we nog een informatieavond.

Investeren in de realisatie van het project

Naast deze, risicovollere, projectparticipaties voor de ontwikkelfase, is Energie de Liemers ook nog steeds voornemens projectparticipaties uit te geven voor de realisatie van het project. Deze participaties zijn minder risicovol, hebben een langere looptijd en een lager instapbedrag. Deze uitgifte is naar verwachting pas over een paar jaar, afhankelijk van de start bouw van (een deel van) het Zonnepark.

Terug naar nieuwsoverzicht