Zonnepanelen Gelredome – Arnhem

Zonneparkeerplaats Gelredome gaat helaas niet door!

Rijn & IJssel Energie Coöperatie was voornemens om twee grote parkeerplaatsen bij het Gelredome te overkappen met zonnepanelen. Samen met de gemeente zijn de mogelijkheden verkend. Helaas zijn we in 2022 tot de conclusie gekomen dat dit project niet haalbaar was.

REIJE heeft besloten de aanleg van twee zonneparkeerplaatsen bij het Gelredome in Arnhem niet door te zetten.

Albert Bloem, bestuurslid projecten

“Door de sterke stijging van de aanlegkosten is het project onder de huidige voorwaarden niet rendabel te maken.”

Voor een carport is een zogenoemde onderconstructie nodig om de panelen op te bouwen boven de parkeerplaatsen. Het was, onder andere door hoge staalprijzen (voor de onderconstructie), niet mogelijk om een haalbare business case voor Zonnecarport Gelredome te realiseren.

REIJE zal te zijner tijd overleggen met de eigenaar van de locatie en de gemeente Arnhem of bij betere marktomstandigheden de zonnecarport alsnog kan worden gerealiseerd.