Zonnedak Schuytgraaf – Arnhem

Op het dak van de accommodatie op sportpark Schuytgraaf zijn 224 zonnepanelen geplaatst. De eerste coöperatieve zonne-energie van REIJE opwekinstallatie is hiermee in 2022 gerealiseerd. Het project zonnedak op sportpark Schuytgraaf is in productie. 

Voor de opgewekte elektriciteit in het project ontvangt de coöperatie inkomsten uit verkoop van de elektriciteit plus een SDE-bijdrage (subsidie duurzame energieopwekking). De operationele kosten, beheerkosten en administratieve kosten die REIJE maakt worden met de inkomsten verrekend. De deelnemers delen de uiteindelijke opbrengsten uit het project, naar rato van hun inleg. Hiermee wordt over de looptijd een rendement behaald. 

Het zonnedak is gerealiseerd met dank aan alle participanten die in het project hebben geïnvesteerd en de vrijwilligers van Rijn en IJssel Energie Coöperatie die dit project hebben voorbereid.

Informatie voor deelnemers

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.
Lees hier het informatiememorandum en de bijlagen.

De eerste uitkering aan de deelnemers zal naar verwachting plaatsvinden na het eerste volledige bedrijfsjaar, in 2023.

Zonnedak Schuytgraaf in het kort

  • Locatie: Sportpark Schuytgraaf, Arnhem-Zuid
  • Ontwikkeling: REIJE
  • Aantal zonnepanelen: 224
  • Totale vermogen: 101 kWp
  • Verwachte productie: 94 MWh per jaar
  • Energie voor: ca. 31 huishoudens
  • Aantal deelnemers: 55
  • Start productie: Februari 2022

Productie

De productie gaat goed. Tot op heden worden er flink wat MWh opgewekt. De productiecijfers kun je hier bekijken. Na afloop van elke maand werken we de cijfers bij zodra we de afrekening van om | nieuwe energie, waar we de opgewekte elektriciteit aan verkopen, hebben ontvangen.