Windpark Koningspleij – Arnhem

Locatie

De vier windmolens van Windpark Koningspleij staan in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325). Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief en zijn samen met Prowind en met inwoners uit Arnhem en omgeving gebouwd. De vierde molen is ontwikkeld door Pure Energie en zal de stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Windpark Koningspleij is operationeel sinds begin 2022.

Levering ca. 10.500 huishoudens

Windpark Koningspleij levert met drie windmolens genoeg schone energie om maar liefst ca. 10.500 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Daarnaast levert het de deelnemers een mooi rendement op en komt een deel van de opbrengsten ten goede aan het Omgevingsfonds.

Opbrengst voor het Omgevingsfonds

Windpark Koningspleij stelt voor een periode van 15 jaar € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) beschikbaar aan het Omgevingsfonds. De inschatting is dat de vier turbines zo’n 34.500 MWh per jaar opwekken en dat er dus jaarlijks zo’n € 17.250,- beschikbaar komt. Daarmee komt een deel van de opbrengsten uit het windpark ten goede aan de directe omgeving. 

Verrekening coöperatie en deelnemers

Voor de opgewekte elektriciteit in het project ontvangt de coöperatie inkomsten uit verkoop van de elektriciteit plus een SDE-bijdrage (subsidie duurzame energieopwekking). De operationele kosten, beheerkosten en administratieve kosten die REIJE maakt worden met de inkomsten verrekend. De deelnemers delen de uiteindelijke opbrengsten uit het project, naar rato van hun inleg. Hiermee wordt over de looptijd een rendement behaald. 

Informatie voor deelnemers

Windpark Koningspleij is inmiddels in productie, het is niet meer mogelijk om in te schrijven.
Bekijk hier de informatiedocumenten:
Infomemorandum-Windpark-Koningspleij-met-bijlagen.pdf (windparkkoningspleij.nl)
AFM-Informatiedocument-Windpark-Koningspleij.pdf (windparkkoningspleij.nl)

De eerste uitkering aan de deelnemers heeft inmiddels plaatsgevonden in 2023.

Windpark Koningspleij in het kort

  • Locatie: De turbines staan in het gebied Koningspleij Noord en er komt een turbine op Industriepark Kleefse Waard, langs de Pleijroute.
  • Ontwikkeling: REIJE i.s.m. Prowind en Pure Energie
  • Aantal windturbines: 4, waarvan 3 van REIJE i.s.m. Prowind
  • Verwachte productie: 25.500 MWh per jaar (3 turbines)
  • Energie voor: ca. 10.500 huishoudens (3 turbines)
  • Aantal deelnemers: 575
  • Start productie: Begin 2022

Meer weten over het Windpark Koningspleij en aanmelding voor de nieuwsbrief, bezoek de projectsite.