Op Kindcentrum Oosterbeek zijn er samen met de school, de kinderopvang én de ouders van de kinderen op het gebouw 336 zonnepanelen geplaatst. Het is nu in productie.

Dit is gedaan in de vorm van een postcoderoos project (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - SCE). Hierbij kunnen bewoners van een roos van postcodes rondom het gebouw deelnemen. Zij ontvangen dan voor de voor hen opgewekte elektriciteit dividend. Hiermee wordt over de looptijd een goed rendement behaald. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven. 
Lees hier het informatiememorandum en de bijlagen.

Sinds begin mei produceert het zonnedak duurzame elektriciteit, ruim 100 MWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 40 huishoudens. Het zonnedak is gerealiseerd met dank aan alle participanten die in het project hebben geïnvesteerd en de vrijwilligers van Rijn en IJssel Energie Coöperatie die dit project hebben voorbereid. In juli hebben we met een groot aantal betrokkenen de feestelijke opening gevierd. De productie gaat goed. Tot op heden worden er flink wat MWh opgewekt. De productiecijfers kun je hier bekijken. Na afloop van elke maand werken we de cijfers bij zodra we de afrekening hebben ontvangen.

Lees hier het laatste nieuws over Zonnedank Kindcentrum Oosterbeek:
https://www.rijnenijsselenergie.nl/nieuws/hoe-gaat-het-nu-met-kindcentru...

Lees hier meer over de opening op 7 juli jl:
https://www.rijnenijsselenergie.nl/nieuws/zonnedak-kindcentrum-oosterbee...