Hoe kan ik participaties overdragen of overnemen?

Als participant kun je participaties in een project van ons gedeeltelijk of geheel overdragen. Als je dat wilt, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan per mail via info@rijnenijsselenergie.nl.

Gegevens aanvraag

Vermeld in de aanvraag de volgende gegevens:

  1. Naam (roepnaam, voorletters en achternaam), adresgegevens, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  2. Naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar.
  3. Het project waarvoor je de participaties wilt overdragen.
  4. Het aantal aandelen dat je wilt overdragen en tegen welke prijs per aandeel. 

Kosten

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de beoogde nieuwe eigenaar een factuur van €25,- voor de administratiekosten en een factuur voor de tussen koper en verkoper overeengekomen prijs voor de participaties.

Inschrijving in register

Na betaling van deze kosten, wordt de nieuwe eigenaar ingeschreven in het participatieregister en ontvangt de nieuwe eigenaar een participatiebewijs. 

De participant die de aandelen heeft overgedragen ontvangt hierna een bevestiging van de wijzigingen en het overeengekomen (en door de nieuwe eigenaar betaalde) bedrag wordt overgemaakt naar zijn / haar bankrekening. 

Lidmaatschap REIJE

In principe verwachten we dat een nieuwe participant, die nog geen lid is van REIJE,  daarnaast ook lid wordt. Dit is niet verplicht, maar geeft wel voordelen zoals regelmatige informatie over de ontwikkelingen in het project en in REIJE algemeen, stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, mogelijkheid om ook op nieuwe projecten in te schrijven, etc.

Meer informatie over de voordelen en voorwaarden voor lidmaatschap van onze coöperatie lees je op de pagina Lid worden.

Wil je graag participaties overdragen, maar ken je geen geïnteresseerde?

Stuur een e-mail naar info@rijnenijsselenergie.nl en vermeld daarin om welk project het gaat met het aantal aandelen. Wij zullen een bericht sturen naar geïnteresseerde kopers zodat zij contact met je op kunnen nemen.

Wil je graag participaties overnemen, maar ken je geen deelnemer die aandelen wil overdragen?

Stuur dan ook een e-mail naar info@rijnenijsselenergie.nl en vermeld daarin om welk project het gaat. Wij zullen je toevoegen aan de lijst met geïnteresseerden en je informeren op het moment dat een deelnemer participaties wil overdragen. Deze service geldt alleen voor leden.