SEWA subsidie

De gemeente Arnhem heeft begin 2022 een nieuwe subsidie voor de ‘Arnhem Oost’ wijken in het leven geroepen en hier fondsen van het Rijk voor gekregen. Dit is de Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak (SEWA) oftewel de SEWA-subsidie (www.arnhemaan.nl/sewa).

Annelinde Gerritsen en Pieter Bas van Duuren hebben vanuit REIJE de gemeente in eerste instantie ondersteund met 36 woningen, te voorzien van een nieuw energielabel volgens de NTA8800 samen met een WoonWensenScan met een extra doorrekening binnen de NTA8800 van de effecten op het energielabel/energiebehoefte van de woning na uitvoering van de aanbevolen maatregelen en om minimaal 3 labelstappen en/of tot een energielabel B te komen.

SEWA-subsidie aangepast

In de eerste periode kwamen alleen woningen met een energielabel G, F en soms appartementen met een E voor de SEWA-subsidie in aanmerking. Uit de bevindingen van deze eerste 36 labels is later de SEWA-subsidie aangepast en komen alle woningen met een energielabel C of lager voor de SEWA-subsidie in aanmerking. Hierna is er een nieuwe afspraak gekomen met de gemeente en Reije en zijn er het afgelopen jaar 300 extra energielabels met alleen een doorrekening van maatregelen gemaakt, momenteel worden de laatste labels hiervan opgenomen.

Makkelijker voor bewoners

Deze labels zijn uitgevoerd door Annelinde Gerritsen, Pieter Bas van Duuren, Bart Klijn en Jeroen Jansen. Uit de bevindingen van dit traject komt de gemeente binnenkort met een aanvullende verandering in de SEWA-subsidie die het voor bewoners makkelijker moet maken om de subsidie aan te kunnen vragen.

Echter uit de ervaringen is gebleken dat deze doelgroep van bewoners/huiseigenaren in deze wijken aanvullende ondersteuning nodig hebben bij het gehele proces van opnemen startlabel, advies over verschillende maatregelen die mogelijk zijn in de woning, de effecten van de maatregelen op het toekomstige energielabel en controleren of dit voldoende is voor het bereiken van de streefwaarden voor de standaard voor woningisolatie. Ook blijkt dat er ondersteuning nodig is voor het opvragen en beoordelen van offertes, begeleiding en controle tijdens en na de uitvoering van de maatregelen, en het aanvragen van de verschillende subsidies en te voldoen aan de verplichtingen van bewijslast voor de definitieve goedkeuring van deze subsidies.

Aanvullende begeleiding voor bewoners bij aanvraag SEWA-subsidie

In mei heeft de gemeente Arnhem voor dit begeleidingstraject een Europese aanbesteding uitgezet bestaande uit drie onderdelen. Perceel 1) Voor de individuele woningeigenaar/bewoner Perceel 2) Voor bewoners in een kleine en of grote VVE Perceel 3) voor woningeigenaren/bewoners die meedoen met een collectieve uitvoer samen met een woningbouwcorporatie. Waarbij het perceel 1) aan twee partijen wordt gegund en perceel 2) en 3) alleen aan de winnende partij.

REIJE wint aanbesteding begeleidingstraject

Pieter Bas van Duuren en Jeroen Jansen hebben de aanbesteding voor REIJE geschreven voor twee percelen nummer 1 en 2, waarbij hun bedrijf Utilabel als onderaannemer is opgenomen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de aanbesteding. In het projectplan is een zeer gedetailleerd begeleidingstraject opgesteld waarbij de bewoners/eigenaars volledig ondersteund worden bij de aanvraag uitvoering en afronding van de SEWA-subsidie aanvraag. Sinds 1 juli 2023 is er weer een officieel maatwerkadvies ingevoerd (dit staat los van het product van E-trias) die alle doorrekening maakt vanuit de NTA8800. Dit wordt vanaf 1 januari de standaard berekening die nodig is voor o.a. hypotheekrente kortingen, duurzaamheid leningen en subsidieaanvragen voor o.a. VvE’s.  

Op 30 juni werd bekend dat Reije op beide percelen de winnende partij is en dat wij voor de aankomende 2 jaar in ieder geval voor perceel 1) 300 woningen en voor perceel 2) 400 woningen gaan ondersteunen. Bij goed functioneren kan de periode maximaal 9 keer met een jaar worden verlengd voor een totale loopduur van 11 jaar. 

Projectteam voor de uitvoering van de SEWA-begeleiding

Binnenkort wordt er een projectteam opgezet die de uitvoering van de SEWA-begeleiding gaat opzetten en coördineren. Voor de (aspirant) EP-adviseurs van Reije die straks mee willen draaien in dit project is het nodig dat deze naast de certificatie voor EP-W ook beschikken over het certificaat Maatwerkadvies. Het winnen van de aanbesteding is een kroon op het harde werk voor de SEWA-ondersteuning van het afgelopen anderhalve jaar en geeft een stabiele basis om ons verder te professionaliseren als organisatie.

Terug naar nieuwsoverzicht