Ledenkapitaalrekening

Toelichting

De ledenkapitaalrekening is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie. Het eigen vermogen is nodig om te kunnen investeren in projecten op het gebied van energieopwek en andere energietransitie projecten. Daarom vraagt de coöperatie van elk lid, behalve de jaarlijkse contributie, om een eenmalige bijdrage van € 100,-.

Voor ieder lid wordt bijgehouden welk bedrag is ingelegd. REIJE streeft ernaar om over deze kapitaalinleg vanuit gemaakte winst dividend uit te keren.

Indien een lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt, kan de inleg ledenkapitaal in principe worden terugbetaald.