Solarparking het Nieuwland

Wijkvereniging Dieren-West werkt samen met Rijn en IJssel Energie coöperatie (REIJE) aan een haalbaarheidsonderzoek voor de zonnepcarport ‘Solarparking het Nieuwland’.

Het idee is om boven de parkeerplaatsen zonnepanelen te plaatsen en zo lokaal groene energie voor de wijk op te wekken. Afhankelijk van het ontwerp van de zonnecarport is er plek voor ca. 1100 tot 1200 zonnepanelen.

De eerste stap is nu een nieuw haalbaarheidsonderzoek om vast te stellen hoe het project kan worden georganiseerd. De wijkvereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente en REIJE. De gemeente stelt een financiële bijdrage beschikbaar. Met dank aan de gemeente is er nu geld, menskracht en expertise om de komende maanden te onderzoeken hoe Het Nieuwland als energiepark voor de wijk kan worden ingezet. Voor de gemeente en REIJE is netcongestie ook een groot vraagstuk voor de realisatie van lokale energie-opwekprojecten. Het doel is ook om van dit haalbaarheidsonderzoek en mogelijk project te leren voor volgende buurt- en wijkprojecten in de gemeente en de regio.

De wijkvereniging heeft eerder naar het realiseren van een solarparking op deze plek gekeken. Vanwege de op dat moment hoge kosten en het niet kunnen aansluiten van het project (geen ruimte op het net / netcongestie) is dat toen niet gelukt. Nu is de situatie gewijzigd, investeringskosten zijn gedaald en we gaan onderzoeken hoe we toch op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

Netcongestie is een groot landelijk probleem waar allerlei innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld laadvoorzieningen, buurtopslag en of door inzet van energiemanagement in wijken en buurten. We gaan onderzoeken op welke manier we de solarparking zouden kunnen bouwen. Mogelijk in combinatie met een of een aantal van de innovatieve oplossingen.

Wijkbewoners en omliggende bedrijven en verenigingen krijgen via de wijkcoöperatie de gelegenheid krijgen om te investeren als het project door gaat en wellicht ook de lokaal opgewekte stroom af te nemen.

Heb je een vraag of wil je iets inbrengen over dit project? Laat het ons weten via info@rijnenijsselenergie.nl of duurzaam@dieren-west.nl. Wil je het project en/of de wijkvereniging volgen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via www.dieren-west.nl.