Samen aan de wind op Windpark Koningspleij

De vier windmolens van Windpark Koningspleij komen in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325) te staan. Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief en bouwen we dus samen met inwoners uit Arnhem en omgeving. De vierde molen wordt ontwikkeld door Raedthuys en zal de stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Op het onderstaande filmpje krijg je een goed beeld van de locatie van de molens vanuit verschillende perspectieven.

Waarom langs de Pleijroute?
De locatie Koningspleij Noord is in een eerste verkenning door de gemeente Arnhem als voorkeurslocatie geselecteerd nadat uitgebreid verschillende opties zijn onderzocht. Natuurlijk is er rekening gehouden met wet- en regelgeving en de mogelijke effecten op de omgeving zoals flora en fauna. Uitgebreide onderzoeken hebben uitgewezen dat die effecten minimaal zijn. Wil je daar meer over weten? Dan kun je hier de rapportages raadplegen.

Wat levert het op?
Als de molens gaan draaien levert Windpark Koningspleij genoeg schone energie om maar liefst 8.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Daarnaast levert het jou als investeerder een mooi rendement op.
Op dit moment zijn nog niet alle gegevens bekend. Daarom hebben we een inschatting gemaakt: 5 tot 6% rendement van je inleg over een looptijd van 20 jaar.

Bekijk hier het document: AFM-Informatiedocument-Windpark-Koningspleij.pdf

 Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Windpark Koningspleij