Rijn & IJssel Energie coöperatie is voornemens om twee grote parkeerplaatsen bij het Gelredome te overkappen met zonnepanelen. Samen met de gemeente zijn de plannen uitgewerkt. Voor de eerste parkeerplaats (Athene) zijn de noodzakelijke subsidies aangevraagd. Er is ruimte voor meer dan 3000 panelen die samen rond de 1mWp aan vermogen kunnen leveren. Hiermee kunnen zo’n 250 huishoudens worden voorzien van groene stroom!

Zonneparkeerplaats Gelredome gaat niet door!

REIJE heeft besloten de aanleg van twee zonneparkeerplaatsen bij het Gelredome in Arnhem niet door te zetten. Albert Bloem, bestuurslid projecten: “Door de sterke stijging van de aanlegkosten is het project onder de huidige voorwaarden niet rendabel te maken.”

REIJE zal te zijner tijd overleggen met de eigenaar van de locatie of bij betere marktomstandigheden de aanleg alsnog kan worden gerealiseerd.

 

Zonnecarport

Locatie zonnecarport Gelredome Arnhem

Foto van een zonne carport in een ander project