Proces overdragen van participaties

Het is voor participanten mogelijk om participaties in een project gedeeltelijk of geheel over te dragen. Een participant kan via info@rijnenijsselenergie.nl hiervoor een aanvraag doen.

De participant vermeldt in deze aanvraag:

  1. Zijn/haar eigen naam (roepnaam, voorletters en achternaam), adresgegevens, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  2. De naam (roepnaam, voorletters, achternaam), adresgegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar.
  3. Het project waarvoor zij/hij participaties wil overdragen.
  4. Het aantal aandelen dat hij/zij wil overdragen tegen welke prijs per aandeel. 

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de beoogde nieuwe eigenaar een factuur van €25 voor de administratiekosten en een factuur voor de tussen koper en verkoper overeengekomen prijs voor de participaties.

Na betaling van deze kosten, wordt de nieuwe eigenaar ingeschreven in het participatieregister en ontvangt de nieuwe eigenaar een participatiebewijs. 

De participant die de aandelen heeft overgedragen ontvangt hierna een bevestiging van de wijzigingen en het overeengekomen (en door de nieuwe eigenaar betaalde) bedrag wordt overgemaakt naar zijn / haar bankrekening. 

Lidmaatschap REIJE

In principe verwachten we dat een nieuwe participant, die nog geen lid is van REIJE,  daarnaast ook lid wordt. Dit is niet verplicht, maar geeft wel voordelen zoals regelmatige informatie over de ontwikkelingen in het project en in REIJE algemeen, stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, mogelijkheid om ook op nieuwe projecten in te schrijven, etc. Lees hier verder voor de voordelen en voorwaarden en hoe je lid kan worden. 

Wil je graag participaties overdragen, maar ken je geen geïnteresseerde?

Stuur een e-mail naar info@rijnenijsselenergie.nl en vermeld daarin om welk project het gaat met het aantal aandelen. Wij zullen een bericht sturen naar geïnteresseerde kopers, zodat zij contact met je op kunnen nemen.

Wil je graag participaties overnemen, maar ken je geen deelnemer die aandelen wil overdragen?

Stuur dan ook een e-mail naar info@rijnenijsselenergie.nl en vermeld daarin om welk project het gaat. Wij zullen je toevoegen aan de lijst met geïnteresseerden en je informeren op het moment dat een deelnemer participaties wil overdragen. Deze service geldt alleen voor leden.