Particulier lidmaatschap Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Particulier lid

Fijn dat je lid wilt worden van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie.

De coöperatie bestaat al een geruim aantal jaar en heeft een flink ledenkapitaal opgebouwd. Het ledenkapitaal bedraagt op dit moment € 100,- per lid. Het bestuur streeft ernaar om dit ledenkapitaal jaarlijks met een dividend van 5% te verhogen. Daarom moet elk nieuw lid zijn bijdrage aan het ledenkapitaal inleggen. Meer hierover lees je in onze uitleg over de financiële aangelegenheden (lees hier). 

Als je lid wordt, ontvang je een betaalverzoek. Je bent lid wanneer dit bedrag door de coöperatie is ontvangen. Het lidmaatschap is geldig voor de periode van één jaar. De jaarlijkse contributie is € 24,-. Dit wordt automatisch geïncasseerd.

Er zijn een aantal mogelijkheden om vrijgesteld te worden van de jaarlijkse contributie. Dat kan door:

  • Klant te worden van Greenchoice via de coöperatie. Als klant word je automatisch vriend van de coöperatie. Als je lid wilt worden kun je dat aangeven en ontvang je dus een betaalverzoek.
  • Leden die gemiddeld twee of meer uur per week vrijwilligerswerk doen voor de coöperatie (of een van de werkmaatschappijen) hoeven geen contributie te betalen.

Voordelen van particulier lidmaatschap:

  • Gebruik coöperatiekaart voor interessante kortingen.
  • Stemrecht op de ledenvergadering.
  • Je bent de eerste die mee kan doen met projecten van de coöperatie.
  • Je kunt projecten voorstellen die de coöperatie kan realiseren.
  • Niet te vergeten: je steunt de activiteiten van de coöperatie.

Vriend van de coöperatie

Wil je wel verbonden zijn met de coöperatie, maar ben je niet in staat of niet bereid om jezelf in te kopen, dan kun je ook vriend van de coöperatie worden. Vrienden betalen wel de contributie waarmee je de activiteiten van de coöperatie ondersteunt, maar hebben geen stemrecht.