Particulier lidmaatschap Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Inloggen in Jouw gegevens bij de coöperatie

In Mijn Omgeving kun je je gegevens en je participaties bij de coöperatie inzien en bewerken.

INLOGGEN IN MIJN OMGEVING

 

Nieuw particulier lid?

Fijn dat je lid wilt worden van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie.

De coöperatie bestaat al een geruim aantal jaar en heeft een flink ledenkapitaal opgebouwd. Het ledenkapitaal bedraagt op dit moment € 100,- per lid. Het bestuur streeft ernaar om dit ledenkapitaal jaarlijks met een dividend van 5% te verhogen. Daarom moet elk nieuw lid zijn bijdrage aan het ledenkapitaal inleggen. Meer hierover lees je in onze uitleg over de financiële aangelegenheden (lees hier). 

Als je lid wordt, ontvang je een betaalverzoek. Je bent lid wanneer dit bedrag door de coöperatie is ontvangen. Het lidmaatschap is geldig voor de periode van één jaar. De jaarlijkse contributie is € 24,-. Dit wordt automatisch geïncasseerd.

Er zijn een aantal mogelijkheden om vrijgesteld te worden van de jaarlijkse contributie. Dat kan door:

  • Klant te worden van Greenchoice via de energiecoöperatie. Als klant word je automatisch vriend van de coöperatie. Als je lid wilt worden kun je dat aangeven en ontvang je dus een betaalverzoek.
  • Te participeren in een van onze projecten, zoals Windpark Koningspleij.
  • Leden die gemiddeld twee of meer uur per week vrijwilligerswerk doen voor de coöperatie (of een van de werkmaatschappijen) hoeven geen contributie te betalen.

Voordelen van particulier lidmaatschap:

  • Stemrecht op de ledenvergadering.
  • Je bent de eerste die mee kan doen met projecten van de coöperatie.
  • Je kunt projecten voorstellen die de coöperatie kan realiseren.
  • Niet te vergeten: je steunt de activiteiten van de coöperatie.