De Raad van State heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over de beroepen die zijn ingediend inzake het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de vier windmolens langs de Pleijroute in Arnhem. In de uitspraak verklaart de Raad van State nagenoeg alle beroepen ongegrond

Beroepen
Er zijn onder andere beroepsgronden ingediend vanwege verwachte overlast door obstakelverlichting en nadelige effecten voor de wulpen in het gebied. In de uitspraak zijn deze beroepsgronden ongegrond verklaard en hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld.
De vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming zijn door deze afzonderlijke uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Dit geldt nog niet voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark.

Bestemmingsplan verder verbeteren
Het enige punt waar de Raad van State moeite mee heeft, zijn twee woningen aan de Veerweg die zijn aangemerkt als bedrijfswoningen van het windpark. Door deze woningen aan te merken als bedrijfswoningen, mag de hoeveelheid geluid en slagschaduw die de windmolens hier veroorzaken groter zijn dan normaal gesproken de norm is voor woningen in de omgeving van windmolens. Volgens de Raad van State is onvoldoende aangetoond in het bestemmingsplan dat dit bedrijfswoningen zijn.

De Raad van State heeft daarom besloten dat de gemeente en initiatiefnemers 16 weken tijd krijgen om dit onderdeel van het bestemmingsplan te verbeteren. Over hoe dit het beste kan, gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente nadenken.

Meer weten over het Windpark Koningspleij? Kijk op www.windparkkoningspleij.nl