Tot 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen ongewijzigd voortgezet. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben dat vandaag besloten. Hierdoor blijft het aantrekkelijk voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf om te investeren in zonnepanelen. De regeling houdt in dat de opgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net kan worden afgetrokken van het eigen energieverbruik. Bezitters van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan voorzien op basis van het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets. Hiermee blijft de terugverdientijd zo'n 7 jaar.

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat particulieren en bedrijven ontvangen op hun energiebelasting – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Doordat de techniek van zonnepanelen steeds goedkoper wordt, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren. 

Terugverdientijd

Voor huishoudens die nu al zonnepanelen hebben of die deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt door de geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan gebruik maken van het Nationaal Energiebespaarfonds tegen een aantrekkelijk lage rente. Voor meer informatie kun je ook kijken op deze pagina van het Energieloket.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Daarom wordt het vanaf 1 januari 2023 verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. Deze meters zullen worden aangeboden door de netbeheerders.

Greenchoice is positief

Onze partner Greenchoice vindt dit goed nieuws voor de eigenaren van zonnepanelen. Bovendien maakten de beide ministers inzichtelijk hoe de regeling vanaf 2023 zal veranderen. Ook daar is Greenchoice enthousiast over. Er komt geen limiet op het beschikbare budget voor de regeling én het blijft - net als bij de huidige salderingsregeling - niet nodig om subsidie aan te vragen. De NVDE verwacht dat met de nieuwe regeling het aantal zonnepanelen flink blijft groeien.

Opslag Interessant

Vanaf 2023 wordt opslag nog interessanter. Zelf geproduceerde energie kan dan worden gebruikt voordat deze wordt geregistreerd en wordt daarme tegen een lager tarief verrekend.