Op dit moment wordt gewerkt aan een regionale uitwerking van de afspraken in het klimaatakkoord in 30 regio’s in het land.

Deze uitwerking krijgt vorm in een regionale energiestrategie, de RES, en is een uitnodiging aan iedereen om mee te denken en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Dit proces is primair belegd bij de ambtelijke en bestuurlijke organisaties zoals de provincie, de gemeenten en de waterschappen. Vanuit de energiecoöperaties in onze RES-regio (Arnhem-Nijmegen), zijn we gestart met een verkenning van de bijdragen vanuit de lokale burger energiecoöperaties.

We verkennen wat we momenteel al doen aan opwekprojecten en wijkinitiatieven, wat er gepland staat en wat we gezamenlijk nog meer willen ontwikkelen. Tijdens de eerste bijeenkomst, 14 maart, in Arnhem, was er veel energie en enthousiasme over dit initiatief. Iedereen herkent onmiddellijk de potentie van de versnellende factor die de regionale energiestrategie zal hebben.