Meer dan 20 pioniers waren aanwezig om van verschillende gemeenten te horen welke inspanningen zij leveren om wijken enthousiast te maken voor de energietransitie.

Voor dit LAB was gekozen om vier betrokkenen, vanuit de vier deelnemende ELMG-gemeenten, een presentatie te laten geven. De presentaties hadden verschillende invalshoeken. Bij sommige presentaties lag de nadruk meer op visieontwikkeling vanuit de gemeente. Andere presenaties hadden meer betrekking op het zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor wijkinitiatieven. De discussie was levendig. Begrippen als ‘vertrouwen’, ‘lokaal’ en ‘sleutelfiguren’ blijken erg belangrijk in het stimuleren van wijkinitiatieven. 

Als Rijn & IJssel Energiecoöporatie/Energieloket Midden Gelderland kregen wij daarnaast nuttige tips over hoe we wijkinitiatieven het beste kunnen ondersteunen. Dit laatste LAB van het seizoen werd in informele sfeer afgesloten. 

Vanaf september start een nieuwe reeks LAB's met interessante onderwerpen. Houd de agenda in de gaten!

Fijne zomer!