Auto’s staan gemiddeld 85% van de tijd stil. Door auto’s te delen kunnen deze veel efficiënter worden gebruikt en zijn er minder nodig. Wij willen hierin voorzien met elektrische deelauto's. Wil jij ons hierbij helpen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die vrijwillig bij willen dragen aan een projectgroep om de haalbaarheid van en interesse in dit concept te toetsen. De ervaringen van onze leden zijn hierbij belangrijk. De doelstelling van dit project is om via wijkinitiateven een coöperatief gedragen netwerk van deelauto’s op te zetten. De insteek van de energiecoöperatie is dat er zo veel mogelijk van groene stroom gebruik gemaakt zal worden. 
 
Heb je interesse en draag je elektrische- en/of deelauto's een warm hart toe? Dan horen wij graag van je. Neem contact op via service@rijnenijsselenergie.nl .