Auto’s staan gemiddeld 85% van de tijd stil. Door auto’s te delen kunnen deze veel efficiënter worden gebruikt en zijn er minder van nodig. De Coöperatie wil hierin voorzien met de elektrische deelauto. Wil jij ons hierbij helpen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die vrijwillig bij willen dragen aan een projectgroep om dit te realiseren. In deze projectgroep willen we de haalbaarheid van en interesse in dit concept toetsen.  De doelstelling voor dit project is via wijkinitiateven een coöperatief gedragen netwerk van deelauto’s op te zetten, dat via een gezamenlijk platform kan worden benut. De ervaringen van onze leden zijn hierbij belangrijk. 
Op 3 april is wordt in Lochem een informatieve workshop georganiseerd. Tijdens deze middag zal de werking van subsidies hieromtrent en het elektrisch autodelen toegelicht worden.
 
Voor dit project is uiteraard de insteek van de Coöperatie dat zo veel mogelijk van groene stroom gebruik gemaakt zal worden.
 
Heb je interesse en draag je elektrische- en/of deelauto's een warm hart toe? Dan horen wij graag van je. Je kunt ons contacteren via service@rijnenijsselenergie.nl.