“Door goed te communiceren en mensen te informeren hebben we geen klachten gehad”, vertelt Constans Pos over het project de Bocht in Dieren. Met zijn achtergrond als organisatieadviseur, wethouder en raadslid is hij twee jaar geleden begonnen met ‘Dieren Zuid Klimaatactief’. Dit initiatief is opgericht om duurzaamheid in Dieren Zuid te bevorderen, maar ook om bewoners dichter bij elkaar te brengen, dus ook het sociale klimaat te verbeteren.

Samen met Anne Jansen, Joke Hofstede, Ruud Breukink en Joost van Noorden vormt Pos de projectgroep rondom zonnepark de Bocht. “Het idee ontstond om een plek te zoeken met opwekmogelijkheden en die plek werd gevonden bij het terrein van Du Commerce, een vervuild terrein omsloten door de achtertuinen van huizen en de bocht van een spoorlijn. Het gaat om zo’n 1,2 ha terrein waarvan de gemeente eigenaar is. Er waren verder weinig mogelijkheden voor dat stuk grond, dus een zonnepark op die plek, is de ideale oplossing”.

Bouw start in augustus
“Samen met Rijn en IJssel Energiecoöperatie, De Kas, de Bank Nederlandse Gemeenten en de inwoners die deelnemen zal er vanaf augustus gebouwd gaan worden. Helaas heeft dat wel wat vertraging opgelopen door vereiste garantiestellingen omdat er in maart eigenlijk al begonnen zou worden. De deelnemers zitten voor 250.000 euro in het project en dit zal ongeveer een rendement opleveren van 6%.  Dit is al gunstiger geworden dan bij aanvang van het project, toen lag het rendement op zo’n 3-5%. Binnen 15 krijgen de deelnemers hun inleg terug en de genoemde opbrengst van 6%.”

“Op een klein gedeelte van het terrein passen geen zonnepanelen meer en het plan is om daar een paddenpoel te maken en een educatief gedeelte in te richten voor kinderen aangekleed met wat bankjes. Qua biodiversiteit is het moeilijk om daar verder wat te planten omdat het om een vervuild terrein gaat”
Zonnepark de Bocht ligt de rand van Dieren, in de bocht van het stoomspoor van Dieren naar Eerbeek en betreft zo’n 1,2 ha. Op ‘De Bocht’ worden 3380 panelen geplaatst, hiermee kunnen zo’n 415 huishoudens worden voorzien van groene stroom. 1 zonparticipatie kostte € 250 en inschrijvers konden voor maximaal 30 participaties inschrijven. Zij zijn dan gelijk lid van de coöperatie. Het rendement betreft 6% over 15 jaar.

Goede communicatie en fijne samenwerking met de gemeente
“Door mensen regelmatig te informeren, zijn er helemaal geen klachten binnen gekomen”, vertelt Constans. “Er werd veel gecommuniceerd met alle geïnteresseerden en de omwonenden van het terrein. Er is actief contact onderhouden met hen, we zijn zelfs persoonlijk aan de deur geweest”. “Ook is de samenwerking met de gemeente heel prettig en zijn daar onder meer Marjolein Huijskes, Gijs van Steenis en de wethouder Dorus Klomberg bij betrokken. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de informatie tijdig op tafel kwam en dat onder meer vergunningen op tijd werden afgegeven.

“De Bocht is zo’n mooi project omdat er met behulp van inwoners gezamenlijk groene stroom wordt opgewekt. Dieren Zuid Klimaatactief heeft nog meer zonneparken op het oog, onder meer langs de A348 zullen er zonneparken gebouwd gaan worden”.