De energiecoöperatie groeit. En jij kunt daaraan bijdragen! Tijdens de laatste ledenvergadering is gebleken dat er veel ontwikkelingen zijn waarin de energiecoöperatie kansen ziet. We willen die kansen graag benutten, maar hiervoor hebben we handjes en deskundigheid nodig. We zoeken professionals die betaald en/of onbetaald hun kwaliteiten voor de energiecoöperatie in willen zetten. Daarom hebben we een LinkedIn groep opgezet.

We merken dat de groep waaruit we kunnen putten te klein is voor de ontwikkeling die we doormaken. Daarom hebben wij een LinkedIn groep opgezet waar leden die vanuit hun professionele of persoonlijke interesse willen bijdragen, lid kunnen worden. Wij willen deze groep gebruiken om bijeenkomsten, projecten en initiatieven aan te kondigen en te peilen wie daar aan bij kan en wil dragen. Via de LinkedIn groep worden klussen/opdrachten bekend gemaakt waarvoor jij je vinger kan opsteken. De verantwoordelijke voor het project of voor de klus beslist wie de klus krijgt.

Er zijn dus projecten die vanuit de energiecoöperatie aangeboden worden, waarvoor een bestuurslid de eindverantwoordelijkheid zal hebben. Er zijn ook projecten die vanuit De KAS BV worden uitgevoerd. Bij die projecten is de directeur van De KAS BV, Michiel Moret, de eindverantwoordelijke. Een aangewezen coördinator vanuit het bestuur ondersteunt het hele proces , geeft feedback aan de verantwoordelijken en is de link tussen het bestuur en de deelnemers in de groep.

Waar hebben we zoal ondersteuning bij nodig? (Om je een idee te geven, dit is zeker niet uitputtend)

  • We hebben een aantal participatieprojecten op de rol. Daarvoor moeten we participanten interesseren. Belangrijk hierin is de communicatie, op locatie op een kraam staan en mensen uitnodigen om mee te doen.
  • Nieuwe projecten vinden. Er zijn heel veel zonpaneel-loze daken in ons gebied. Kortom: er is veel potentieel. Maar het kost tijd en inspanning om dakeigenaren over te halen om aan postcoderoos- als investeringsprojecten mee te doen. 
  • Communicatie met onze leden, betrokkenen en geïnteresseerden. Wat en hoe gaan we communiceren? Welke hulpmiddelen gebruiken we? Hoe gaan we om met de vragen van de leden en betrokkenen? De Werkgroep Communicatie heeft een plan, maar er zijn handjes nodig om het uit te rollen.
  • Voor de vele projecten zoeken we projectleiders. Heb je ervaring met het leiden van projecten? Heb je zin om ook eens een zonproject te leiden? Dit is een leerzame ervaring!

Opdrachten worden altijd verstrekt onder overeenkomst. Ofwel een vrijwilligersovereenkomst ofwel een contract met alle bijbehorende zaken.