Op 10 november 2017 overleed Dirk Zeldenrust. Hij was een van de mensen die zijn achternaam echt eer aandeed. Hij achtervolgde Jan en alleman over allerlei onderwerpen over duurzaamheid. Ook in de vergaderingen van de coöperatie liet hij zich meermaals gelden.

Hij was ontzettend gedreven door duurzaamheid en de urgentie van de veranderingen die nodig zijn. Hij had geen enkele last van status of hiërarchie. Hij benaderde iedereen die in een positie zat om aan de noodzakelijke verandering vorm te geven. Maar ook de plaquette die op het huis moest komen waar Hetty Blok is geboren had zijn niet aflatende aandacht.

Dirk zette waterstof (H2) op de Arnhemse agenda en hij werd dan ook terecht door de dagvoorzitter geroemd bij het eerste H2-congres in Arnhem. Hij zat achter iedereen aan die er iets mee te maken had of die volgens Dirk aan de slag moest met waterstof.

Na het overlijden van Dirk heeft de Club van Dirk (11 vrienden en bekenden) de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in het leven geroepen. Het is een jaarlijks uit te reiken prijs (€ 5.000,00) die bedoeld is om duurzame projecten of activiteiten in Arnhem een zetje te geven. De prijs moet gebruikt worden om het project of de activiteit verder te helpen en de winnaar moet het jaar daarop vertellen hoe het bedrag is gebruikt.

De jury bestaat uit: Tinus Hamming (HAN), Jos Spanbroek (bedenker/grondlegger van De Spelerij) en Margreet van Gastel (oud-wethouder Milieu). Het prijzengeld wordt bijeengebracht via sponsoring door bedrijven en particulieren.

Voor meer informatie over de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs en aanmelding daarvoor kunt u terecht op: http://degroenevos.nl/duurzaamheidsprijs/.