ALV 9 december 2020

De Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 december 2020 zal, net als de vorige ALV, online worden georganiseerd. Vanwege de onzekerheden rondom Covid-19, kan slechts een beperkt aantal leden fysiek deelnemen. Daarom is het voor iedereen mogelijk om deze vergadering online te volgen. Hieronder staat beschreven hoe dit geregeld is en wat je moet doen. 

VRAGEN? VÓÓR 6 DECEMBER INSTUREN
Wij kunnen tijdens de ALV beperkt vragen beantwoorden. Heb je algemene vragen of vragen over de agenda, de stukken en de voorgestelde besluiten, stuur een bericht naar info@rijnenijsselenergie.nl vóór zondagavond 6 december 20.00. De antwoorden op de binnengekomen vragen zullen wij in een document vóór de ALV aan alle leden toesturen of ze tijdens de ALV beantwoorden. Conform de afspraak gemaakt tijdens de laatste ALV is ook de definitieve jaarrekening 2019 bijgevoegd.

DEELNEMEN AAN DE VERGADERING
Wil je online aanwezig zijn bij de vergadering, geef dit vóór 8 december 20.00 uur aan ons door via info@rijnenijsselenergie.nl. Alleen voor- en achternaam is voldoende. We weten dan ongeveer hoeveel leden we achter de computer of tablet kunnen verwachten.
Wil je fysiek aanwezig zijn op de vergadering, meld je aan via info@rijnenijsselenergie.nl. Wij kunnen maar een zeer beperkt aantal leden ontvangen. Dit zal op volgorde van aanmelding bepaald worden.

VERGADERING WOENSDAG 9 DECEMBER

 • De vergadering begint om 20.00 uur. Je ontvangt een link na jouw aanmelding.
 • Heb je tijdens de vergadering technische vragen, app naar 06-53907741.
 • Gebruik de chat alleen voor inhoudelijke reacties.
 • Overweeg om de vergaderstukken voor de vergadering uit te printen of op een ander scherm te openen.

STEMMEN
We zullen tijdens de vergadering stemmen via polls. Instructies hiervoor volgen bij de aanmelding. 

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Verslag 9 september 2020
  Conceptverslag ALV REIJE 9 sepember 2020
  Besluit: Goedkeuring Verslag ALV
   
 3. Concept jaarplan REIJE 2021 (wordt toegelicht)
   
 4. Begroting REIJE 2021
  Begroting REIJE 2021
  Besluit: Goedkeuring begroting REIJE 
   
 5. Informatie memorandum De Bocht
  Informatiememorandum De Bocht
  Besluit: goedkeuring informatiememorandum
   
 6. Windpark Koningspleij en korte update projecten
   
 7. Rondvraag en sluiting