Datum: 
27-06-2019
Plaats: 
Renkum
Op 21 februari vond de kick-off van de Renkumse klimaattafels plaats. Tijdens de kick-off in de Theaterzaal in Oosterbeek waren meer dan 125 mensen aanwezig om met elkaar aan de slag te gaan voor een duurzaam en toekomstbestendig Renkum. Het resultaat van deze bijeenkomst was de vorming van vijf klimaattafels en een hoop enthousiaste tafeldeelnemers.
We zetten nog even de vijf gekozen thema’s op een rij:
  • Groen en water
  • Wijkgerichte aanpak
  • Duurzaam consumeren
  • Grootschalige opwek
  • Duurzame bedrijven(terreinen)
De plannen die voortvloeien uit deze klimaattafels zijn dé basis voor het Renkumse
klimaatbeleid. Deze plannen worden vastgelegd in een lokaal klimaatakkoord en tijdens een
speciale klimaattop eind juni 2019 gepresenteerd. Momenteel komen de
klimaattafels regelmatig bij elkaar om hun thema’s verder uit te werken. Uiteindelijk
wordt de oogst gepresenteerd en gebruikt om de uitvoeringsagenda klimaat van de
gemeente Renkum voor de komende jaren in te vullen. Zo wordt het een plan van en voor
Renkum: samen gemaakt en klaar om samen uit te voeren!