Datum: 
09-09-2020
Tijd: 
19:30 - 22:00
Plaats: 
Halte 2030 + online
Op woensdag 9 september organiseren wij onze volgende Algemene Ledenvergadering om 19:30 uur, zowel fysiek als online bij te wonen.

Op woensdag 9 september organiseren wij onze volgende Algemene Ledenvergadering. Naast de besluitvorming over de jaarstukken van de coöperatie en de Kas zullen wij ook de participatievoorwaarden voor het Windpark Koningspleij aan je voorleggen. Hiermee kan dan worden gestart met het ophalen van het eigen vermogen dat we nodig hebben om mede-eigenaar te worden van dit mooie initiatief. Wij gaan ervan uit dat deze vergadering zowel fysiek als online bij te wonen is en we zullen zorgen dat we hier alle voorzieningen voor gaan treffen. Ook zullen wij voor leden ter voorbereiding van de besluitvorming op de ALV op 2 september een online vragenuur organiseren over het informatiememorandum en de participatievoorwaarden van het windpark. Wij hopen je snel weer te ontmoeten! Leden ontvangen half augustus een uitnodiging met de benodigde stukken en een link naar het online vragenuur.