Datum: 
28-03-2019
Tijd: 
19:00 - 22:30
Plaats: 
De Kas, ude Kraan 72, 6811LL Arnhem
Op 28 maart is de volgende Algemene Ledenvergadering. 19.00 uur Inloop, vergadering start om 20.00 uur.

Op donderdag 28 maart ontvangen we u graag voor onze volgende ledenvergadering. Tijdens deze ALV praten we u graag bij over alle ontwikkelingen binnen de cooperatie. Wij zijn in de nieuwe bestuurssamenstelling én met de nieuwe directeur van de Kas dan 3 maanden onderweg, en zullen onze ambities aan u voorleggen. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van projecten, en zullen er ook een aantal besluiten van u worden gevraagd. De stukken hiervoor, en ook de agenda, ontvangt u uiterlijk...

Wij willen u, voorafgaand aan de ALV, graag in de gelegenheid stellen in gesprek te gaan over zaken die op dit moment spelen. Vanaf 19.00 bent u welkom op Halte 2030 om met bestuursleden en betrokken vrijwilligers door te praten over ontwikkelingen in het Windpark, in een aantal zon-projecten, het energieloket, de aktiviteiten rondom de Regionale Energie Transitie, en natuurlijk nodigen we u dan ook van harte uit om hier als vrijwilliger aan bij te blijven dragen, ook ná de ALV. Wij starten dan met de ALV om 20.00 uur. Van harte welkom!