Nieuws is er om te delen. Volg ons op twitter of via RSS. En aarzel niet om ons op te hoogte te houden.
Nieuws is er om te delen. Volg ons op twitter of via RSS. En aarzel niet om ons op te hoogte te houden.
Agenda
Weverstraat e.o. Oosterbeek Duurzaam
10-12-2018
Wij wonen hier prachtig. Echt een plekje om te koesteren, ook voor de toekomst. Een groep enthousiastelingen in- en rondom de Weverstraat heeft de koppen bij elkaar gestoken om de kansen te verkennen voor duurzaamheid van woning en woonomgeving.!
10-12-2018 19:30 - 22:30 — Concertzaal
Weverstraat e.o. Oosterbeek Duurzaam
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Nieuws

Warmte scans op volle toeren

Twee maanden geleden deden we een oproep en Inmiddels zijn zes enthousiaste mensen bezig om bij 40 woningen en zes sportverenigingen scans uit te voeren!

Lees verder...

Het is gelukt! De Ledverlichting voor De Wasplaats is gefinancierd!

Een maand geleden zijn we gestart met een financieringsactie voor 40 Led lampen voor De Wasplaats in Klarendal. Nu, net een maand later, kunnen we melden dat deze actie succesvol is afgerond.

Lees verder...

De Molenplaats Sonsbeek accepteert nu ook de cooperatiekaart

De Molenplaats Sonsbeek in Arnhem is onze nieuwste deelnemer van de coöperatiekaart. Leden, energieklanten en deelnemers van participatieprojecten kunnen naar verwachting vanaf maart ook hier sparen en punten inwisselen voor producten. Met de coöperatiekaart ontvangt u 2,5% korting.

Lees verder...

Feestelijke oplevering zonnepanelen bij Bakkerij Tom van Otterloo

Zaterdag 6 februari jl, vond de feestelijke oplevering plaats van 126 zonnepanelen op het dak van Bakkerij Tom van Otterloo in De Steeg. 90 panelen zijn, in samenwerking met de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), gefinancierd door de financiële bijdrage van 143 funders. 38 van hen waren zaterdagmiddag in de bakkerij aanwezig om het glas te heffen op het resultaat van hun deelname.

Lees verder...

Al 3 miljoen punten in omloop op de cooperatiekaart

Iets meer dan een jaar geleden is de coöperatie begonnen met de coöperatiekaart. Inmiddels hebben 350 mensen deze kaart. De komende jaren komen met projecten bijna 3 miljoen punten op de kaarten. Deze vertegenwoordigen een waarde van € 30.000,-. De kaart is succesvol.

Lees verder...

500-ste vraag helpdesk afgehandeld door cooperatie

De Rijn en IJssel Energie Coöperatie heeft een helpdesk. Mensen uit Arnhem en Rheden kunnen telefonisch of via internet vragen stellen op het gebied van energieopwekking en - besparing. In januari 2016 is de mijlpaal van 500 servicevragen bereikt.

Lees verder...

Vereniging Energie Cooperaties Gelderland opgericht

Op 10 maart 2016 is de VGEC (Vereniging Gelderse Energie Cooperaties) opgericht. Rijn en IJssel Energie Cooperatie (REIJE) is hier meteen lid van geworden. De oprichting van deze vereniging is een van de middelen om de beweging verder te professionaliseren.

Lees verder...

Subsidie op zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels (particulier en bedrijf)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u als particulier en bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Lees verder...

Zon op Rheden

De nieuw opgerichte werkgroep Zon op Rheden maakt zich sterk voor een snel toenemend aantal zonnepanelen in de gemeente Rheden.

Lees verder...

Klant zoekt buur-actie

Waarom is het goed om klant te worden van Rijn en IJssel Energie?

Lees verder...

Nieuwe duurzaamheidslening in Arnhem van start

Arnhemse woningeigenaren kunnen vanaf 1 juli 2016 opnieuw een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. Particuliere woningeigenaren kunnen minimaal € 2.500,-- en maximaal € 25.000,-- lenen tegen een aantrekkelijke rente. Deze is momenteel 1,6 %. Voor de lening is vanuit het programma New Energie made in [Arnhem] € 1.000.000,- extra beschikbaar. Met de regeling wil de gemeente energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op daken stimuleren.

Lees verder...

REIJE tekent contract met vier gemeenten voor faciliteren energieloket

In de regio Rijn en IJssel voorziet de Rijn en IJssel Energie coöperatie (REIJE) al een aantal jaren in lokale energieloketten. Met de opgedane ervaring zal de coöperatie dit najaar in opdracht van de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal een regionaal energieloket vormgeven.

Lees verder...

Natuurtoets windmolens Koningspleij afgerond

Voor de komst van de windmolens op de Koningspleij in Arnhem moeten verschillende onderzoeken gedaan worden. Dit omdat de juiste procedures doorlopen moeten worden, maar ook omdat dit afgesproken is in de windconsultaties van twee jaar geleden. Het eerste onderzoek was een zogeheten Natuurtoets. Het is uitgevoerd door Bureau Waardenburg - een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. SOVON Vogelonderzoek en de lokale Vogelwerkgroep Arnhem en omgeving zijn hierbij betrokken.

Lees verder...

BUURTZON legt zonnepanelen op daken van corporatie Volkshuisvesting

Buurtzon is een onafhankelijke Arnhemse vereniging, die als doel heeft uiteindelijk 40.000 zonnepanelen te realiseren op daken van woningcorporatie Volkshuisvesting.

Lees verder...

Spontaan etentje met REIJE leden

Petra en Petra hadden voor 26 augustus leden van de cooperatie uitgenodigd om bij hun boot wat gezellig te eten en drinken. Zelf etenswaar meenemen en voor het drinken werd gezorgd.

Lees verder...

Lisa is nieuwe medewerkster energieloket

Lisa is student bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor haar bachelor thesis heeft zij onderzoek gedaan naar de barrières en motieven die woningeigenaren ervaren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Lisa heeft dit onderzoek uitgevoerd in de Hilversumse Meent.

Lees verder...

Nieuwe landelijke subsidie energiebesparing eigen huis.

Nu of nooit? Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen vanaf 15 september subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld €35/m2 voor dubbel glas.

Lees verder...

Nieuw digitaal energieloket gelanceerd

Vanmiddag is tijdens het Energy café van het netwerk Energie made in [Arnhem] het Energieloket Midden Gelderland gelanceerd. De gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal hebben gezamenlijk dit loket opgericht om inwoners en MKB-ondernemers in de gemeenten te informeren over de mogelijkheden voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Lees verder...

Passende Beoordeling Windpark Koningspleij afgerond

Eén van de natuur vervolgonderzoeken, de passende beoordeling, is afgerond. Het onderzoek geeft aan hoe voorkomen kan worden dat het windpark een te groot (significant) negatief effect heeft op de wulp.

Lees verder...

Samenwerkingsovereenkomst tussen Pleij BV en REIJE getekend

Onze voorzitter Danielle van Woerden heeft 21 december een samenwerkingsovereenkomst met Pleij BV getekend voor de ontwikkeling van 3 windmolens.

Lees verder...

Afsluitende windconsultatie goed bezocht.

Op 11 januari 2017 is er een afsluitende windconsultatie geweest. Inwoners van Arnhem en omgeving hebben vragen kunnen stellen over de geplande windmolens op de Konningspleij en zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Lees verder...

Eerste bijeenkomst windambassadeurs.

Op 8 februari 2017 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van onze windambassadeurs. We waren met een leuke club van 15 mensen. Op deze avond hebben we elkaar leren kennen en hebben we verteld wat de plannen precies inhouden.

Lees verder...

Greenchoice uitgeroepen tot duurzaamste merk. Stap over en steun de cooperatie.

Greenchoice is door de Nederlandse consumenten uitgeroepen tot het duurzaamste merk van Nederland in de Sustainable Brand Index 2017. Stap over op Greenchoice en steun hiermee de cooperatie financieel, zonder dat het u geld kost (kan ook als u al Greenchoice klant bent).

Lees verder...

Tweede jaarmeting GEA gepubliceerd

Op het congres is de tweede jaarmonitor van het Gelders Energieakkoord gepubliceerd. Van 2014 naar 2015 is het energiegebruik met 2,3% toegenomen. Het goede nieuws is dat de energie uit hernieuwbare bronnen met 4,3% toenam.

Lees verder...

Verzoek om aandacht voor Zonneproject in Ghana

Doet u mee met zonnepanelen voor het Women Emowerment Center voor 50.-? In het WEC krijgen kansarme jonge vrouwen de kans een opleiding te volgen en krijgen ze vrije toegang tot seksuele voorlichting en anticonceptie. Ook wordt er onder hetzelfde dak een Hostel geopend om het Vrouwencentrum te financieren zonder blijvend afhankelijk te zijn van sponsoren.

Lees verder...

Nieuwe werkplaats elektrische deelmobiliteit

De Gelderse Energie coöperaties (VECG) willen samen deelmobiliteit onderzoeken.

Lees verder...

Actuele vacatures

Rijn en IJssel Energiecoöperatie heeft een aantal vacatures. Kijk hier welke dat zijn.

Lees verder...

Zomer!

De zomer komt eraan. We hebben het afgelopen weekend kunnen genieten van het heerlijke weer en de zon. Niet alleen met lijf en leden, maar ook via ons dak. De energie app laat mooie pieken zien in de productie van zonne-energie!

Lees verder...

Rijn en IJssel energie verzorgt de helpdesk van het Liemers Energieloket

De Liemers heeft een duurzame missie en wil energieneutraal worden. Een initiatief is het ‘Liemers Energieloket’. Hier kunnen particuliere woningeigenaren terecht voor tips om hun huis te verduurzamen.

Lees verder...

Vraag een gratis woonwensenscan aan.

Wilt u gaat verbouwen. Wilt u dat zo efficiënt mogelijk en in de juiste volgorde doen? Vraag dan een gratis woonwensenscan aan en maak uw woning gezonder, veiliger comfortabeler en duurzamer!

Lees verder...

Belangrijk besluit in gemeenteraad over Windpark Koningspleij. Komt u ook?

10-07-2017

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Arnhem legt het bestemmingsplan en MER (Milieueffectrapport) voor windpark Koningspleij ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit is een openbare vergadering.

Lees verder...

Bedrijven kunnen zich presenteren op het energieloket Midden Gelderland

Bedrijven die deel willen nemen aan het energieloket Midden Gelderland kunnen zich nu aanmelden!

Lees verder...

Doe mee met Windpark Koningspleij!

Je eigen windmolen in de stad Drie van de vier windmolens kunnen écht van de burgers van Arnhem en omgeving worden. Door windaandelen te kopen wordt je eigenaar van een deel van de windmolen. Je draagt dan bij aan meer schone energie in Arnhem en het levert je een mooi rendement op. Wordt die molen ook van jou? Schrijf je dan voor 25 euro alvast in en verzeker jezelf van windaandelen! We zoeken ook ambassadeurs.

Lees verder...

De stroom voor de lantarenpalen komt binnenkort van energiecooperaties.

Vrijdag 7 juli 2017 hebben de burger coöperaties Betuwe Energie, Lingewaard Energie, Rijn en IJssel Energie, en WindpowerNijmegen een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij ze afspreken lokaal opgewekte stroom te leveren aan 17 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen.

Lees verder...

Arnhemse gemeenteraad stemt in met plannen Windpark Koningspleij

Op maandagavond 10 juli heeft de gemeenteraad van Arnhem unaniem ingestemd met de plannen voor Windpark Koningspleij. Dit betekent dat de omgevingsvergunning wordt verleend en dat het bestemmingsplan voor Koningspleij Noord wordt vernieuwd. Naar verwachting zullen de vier windmolens eind 2018 gaan draaien.

Lees verder...

Energy & Klimaatcafe

14-09-2017

Graag nodigen we jullie uit voor het gecombineerde Energy & Klimaatcafe op 14 september aanstaande.

Lees verder...

Wind op Land-event: Cooperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?

16-09-2017

Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De twaalf Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu organiseren een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken.

Lees verder...

Salderingsregeling blijft bestaan tot 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Kamp gezegd dat de salderingsregeling in elk geval tot 2023 blijft.

Lees verder...

ELMG aanwezig op OndernemerLIVE 2017

08-09-2017

OndernemerLIVE 2017 is hèt businessevent van de regio Arnhem. Ondernemers, het onderwijs, overheid, studenten en andere geïnteresseerden op zoek naar ionzenspiratie, kennis en zaken doen ontmoeten elkaar op 7 en 8 september in de Melkfabriek. Het Energie Loket Midden Gelderland (ELMG) is één van de 75 standhouders.

Lees verder...

Al meer dan 300 deelnemers Windaandelen

Kort na de goedkeuring in juli 2017 van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is het aantal van 300 deelnemers bereikt.

Lees verder...

SDE subsidie toegekend voor Waterkrachtcentrale Doesburg

Door de toekenning van de SDE subsidie is de realisatie van de Waterkrachtcentrale in de Oude IJssel in Doesburg een stap dichterbij gekomen

Lees verder...

Algemene Ledenvergadering

04-10-2017

Tijdens de vergadering zullen besluiten genomen worden over Wind.

Lees verder...

Geslaagde bijeenkomst voor voorinschrijvers Windmolenaandelen

Op 26 augustus is een informatieve borrel gehouden op het dak van Rozet voor de voorinschrijvers op windmolenaandelen.

Lees verder...

Achterhoeks energieproject in stroomversnelling

De unieke waterkrachtcentrale in de sluis bij Doesburg kan rekenen op stevige financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Deepwater Energy, het bedrijf achter de centrale, krijgt subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Daarmee is de toekomst van het project verzekerd.

Lees verder...

Kom 8 september Speeddaten met energiespecialisten op OndernemerLIVE

Op 8 september houdt het Energie Loket Midden Gelderland haar inspirerende speeddatesessies voor energiebesparing.

Lees verder...

Geef uw huis een toekomst

Wilt u comfortabeler, veiliger én energiezuiniger wonen? Of gaat u verbouwen, maar dan liefst wel zo efficiënt mogelijk en in de juiste volgorde? Vraag dan via het formulier onderaan deze pagina een gratis woonwensenscan voor woningeigenaren aan. Een wooncoach komt bij u aan huis en loopt samen uw woonwensen door.

Lees verder...

Arnhem AAN, goed bezig

De gemeente Arnhem wil inwoners en ondernemers aanzetten tot het duurzamer omgaan met energie. Daarvoor gaat op 23 september de campagne Arnhem AAN, goed bezig van start. Rijn en IJssel Energiecoöperatie werkt hier van harte aan mee.

Lees verder...

Participeren?

Meedoen kan bij de Energiecooperatie. Op dit moment kunt u zich voorinschrijven voor windmolenaandelen. U kunt ook een woonwensenscan uit laten voeren of klant worden voor uw energie. Ook zoeken wij nog medewerkers, kijk bij onze vacatures.

Lees verder...

Mis niks en meld je aan voor nieuwsbrief Energieloket

Vanaf oktober komt er elke maand een nieuwsbrief van het Energieloket Midden Gelderland uit vol nieuws over energiebesparen in deze regio.

Lees verder...

Rijn en IJssel Energiecooperatie gaat voor zonnepark Koningspleij

Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) dingt mee naar de energietender van gemeente Arnhem voor het Zonnepark Koningspleij.

Lees verder...

Arnhem gaat AAN!

Op zaterdag 23 september a.s. worden zo'n 25 Arnhemse duurzame energieinitiatieven getoond. In Arnhem zijn we goed bezig. Van Malburgen tot Hoogkamp, Van Schuytgraaf tot Presikhaaf, door heel Arnhem tonen inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven op welke wijze zij energie besparen, of hoe zij duurzaam energie opwekken.

Lees verder...

Arnhem Klimaatbestendigers Symposium

06-10-2017

Programma en aanmelden https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/arnhem-klimaatbestendigers-symposium-6-oktober

Lees verder...

Gratis on line cursus energietransitie

30-10-2017

Op 30 oktober a.s. gaat voor de vierde keer de gratis online cursus ‘Solving The Energy Puzzle’ van de Rijksuniversiteit Groningen en Energy Academy Europe van start. De multidisciplinaire ‘stoomcursus energietransitie’ wordt gegeven door hoogleraren van de universiteit en bestaat uit korte en overzichtelijke video-colleges.

Lees verder...

Kiemt Najaarscongres: So Far, So Good? Creative Energy in Progress

09-10-2017

De wereld van energietechnologie is flink in beweging. Samen met de participanten versnelt Kiemt de energietransitie in Oost-Nederland en daarbuiten. Maar waar staan we nu eigenlijk? Hoe kunnen we de energietransitie op innovatieve en creatieve wijze (versneld) voortzetten? Graag nodigen wij u uit om het Kiemt Najaarscongres 2017 bij te wonen op maandag 9 oktober in de nieuwe concertzaal van Musis Stadstheater in Arnhem.

Lees verder...

Schooldag van de Duurzaamheid 2017

27-10-2017

Vrijdag 27 oktober is het zover: dan gaan bijna 700 kinderen op 10 verschillende basisscholen in gemeente Rheden aan de slag met allerlei leuke doe-activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder...

GEA Netwerkborrel

25-10-2017

Op 25 oktober 2017 is het weer zover. Wij nodigen u van harte uit voor de GEA Netwerkborrel bij Itho Daalderop in Tiel. Een gasloze toekomst met energieneutrale of energieleverende woningen. Itho Daalderop is al ruim 15 jaar bezig met het ontwikkelen van gasloze concepten om in te spelen op deze toekomst.

Lees verder...

GROENE DOENERS FESTIVAL

08-10-2017

Zondag 8 oktober is het Groene Doenersfestival. Voor meer informatie: http://www.groenedoenersfestival.nl

Lees verder...

NIVON Duurzame Donderdag

26-10-2017

Transitie, oftewel de overgang naar een duurzame samenleving vereist tijd, moeite, geduld en inspiratie. Elkaar stimuleren en motiveren is daarbij belangrijk.

Lees verder...

Energiecafe Arnhem: Waterkracht!

26-10-2017

Arnhem heeft veel water, hoogteverschillen en Arnhem ligt aan de Nederrijn en IJssel. Welke kansen biedt dat op het vlak van energie? Daar gaan we het over hebben tijdens dit Energy Café.

Lees verder...

Zelf werken aan een duurzame energievoorziening

07-10-2017

We gaan naar een duurzame energievoorziening, of we dat willen of niet. De fossiele brandstoffen raken op, zorgen voor te veel CO2-uitstoot en doen de Groningse bodem ook nog eens beven.

Lees verder...

Klimaatstraatfeest ook Ernums feestje

Staat je wijk al op de kaart van het Klimaatstraatfeest? Het streven is dat alle wijken in Arnhem meedoen met het Klimaatstraatfeest. Omdat Arnhem Gouden Ster Gemeente is, hebben alle Arnhemmers voordeel bij deelname. Samen met alle andere klimaatstraten van Nederland proberen we in de wintermaanden onze uitstoot zo ver mogelijk terug te dringen. Helpen jullie mee?

Lees verder...

Algemene Ledenvergadering 24 januari 2018

24-01-2018

Op 24 januari 2018 houdt de Rijn en IJssel Energiecoöperatie haar Algemene Ledenvergadering.

Lees verder...

Informatieavond Renkum over collectieve inkoop groot succes

Op dinsdagavond 7 november is er in het gemeentehuis in Oosterbeek een informatieavond gehouden over de collectieve inkoopactie Winst uit je Woning. Deze actie is geïnitieerd door de gemeente Renkum en het Energieloket Midden Gelderland (ELMG).

Lees verder...

Warm de winterdagen door

12-12-2017

‘Energiebesparend en toch warm de winterdagen door’ Hoeveel stroom gebruiken uw apparaten, wat is de weg naar een gasloze wijk en wat weet u over energie besparen? Dinsdag 12 december organiseert Spijkerenergie een avond waar antwoorden gegeven worden op deze vragen.

Lees verder...

Krijg live inzicht in je stroomverbruik

Onze partner Greenchoice heeft een hulpmiddel om uw stroomgebruik te volgen. BOKS live.

Lees verder...

Stookjerijk 2017

28-11-2017

Stookjerijk 2017: op weg naar een energieneutrale huursector Op 28 november is het weer zover. Het jaarlijkse Stookjerijk-event in Utrecht, waar de kopstukken uit de sector bij elkaar komen om te discussieren over energiebesparing in de sociale huursector. Voor wethouders, woningcorporaties en huurdersorganisaties niet te missen. Het programma en de 10 genomineerden zijn inmiddels bekend. In deze nieuwsbrief lees je er alles over. Heb je je nog niet aangemeld?

Lees verder...

Inkoopactie Arnhem, Renkum, Rheden en Roozendaal

In opdracht van gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal is het ELMG aan de gang gegaan om samen met Winst uit je Woning geschikte partijen selecteren die de maatregelen goed en tegen een scherpe prijs kunnen uitvoeren.

Lees verder...

Film Windpark op RTV Arnhem

OP RTV Arnhem is deze week een item uitgezonden over Windpark Koningspleij.

Lees verder...

Mijlpalen

Rijn en IJssel Energiecoöperatie hoopt de komende weken twee belangrijke mijlpalen te behalen!

Lees verder...

Wij willen Eneco behouden

Word lid van de Enecooperatie en houd Eneco in publieke handen! Samen gaan we voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Lidmaatschap bedraagt éénmalig € 15 en u bepaalt met de leden van Enecooperatie hoe wij dat gaan doen.

Lees verder...

Algemene Ledenvergadering

Op 24 januari 2018 hebben wij een Algemene Ledenvergadering. Deze is om 20.00 uur in De Molenplaats, het bezoekerscentrum Sonsbeek, aan de Zypendaalseweg. Tijdens deze vergadering worden besluiten rondom het Windpark Koningspleij genomen. Iedereen is welkom, alleen leden mogen stemmen.

Lees verder...

An Inconvenient Truth 2

13-12-2017

Op woensdag 13 december vertoont Focus Arnhem de film An Inconvenient Truth 2 van Al Gore met zaalgesprek.

Lees verder...

Utrechts bedrijf mag Zonnepark Arnhem bouwen

We hebben de  aanbesteding voor een zonnepark bij de windmolens in Arnhem net niet gewonnen. De bouwrechten zijn verleend aan een projectontwikkelaar uit Utrecht. Wij wilden via coöperatie, 100% van het eigenaarschap over te dragen aan burgers. Zo blijven lusten en de lasten in de regio. Atama, een zonnepaneleninstallateur uit Elst,  zou het park gaan bouwen, Dit voordeel legt gemeente Arnhem nu naast zich neer.

Lees verder...

Cooperatiecafe gaat niet door

16-02-2018

Op 16 februari 2018 houdt de coöperatie haar coöperatiecafe. Het geplande Cooperatiecafe op 16 februari gaat NIET door. De volgende is op 16 maart.

Lees verder...

Cooperatiecafe

16-03-2018

Op 16 maart houden wij van 16.00 tot 19.00 uur het Coöperatiecafe. Onder het genot van een drankje praten we met elkaar over de ontwikkelingen binnen de Coöperatie.

Lees verder...

Cooperatiecafe 20 april

20-04-2018

Tijdens ons Coöperatiecafe op 20 april vertellen we meer over ArnhemAAN en wat dit voor u kan betekenen om veel minder fossiele energie te gebruiken en energie te besparen.

Lees verder...

Informatieavond: Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen en isolatie van start in gemeente Rheden

25-01-2018

Op 10 januari is de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie van start gegaan. Op donderdag 25 januari is er een informatieavond.

Lees verder...

Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen en isolatie van start in gemeente Rheden

10 januari is de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie van start gegaan. Vrijwel alle woningeigenaren in gemeente Rheden ontvangen een brief met informatie over de actie. Woningeneigenaren met een huis gebouwd voor 1976 ontvangen een brief over de inkoop van isolatie en zonnepanelen. Eigenaren met een woning van na dit bouwjaar ontvangen informatie over de inkoop van alleen zonnepanelen. Op donderdag 25 januari is er een informatieavond.

Lees verder...

Het AANjaagfonds: hulp bij het opzetten van een duurzame buurtactie

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen Arnhemmers die samen met buren willen werken aan het verduurzamen van een wijk, buurt of straat, in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het AANjaagfonds.

Lees verder...

Succesvolle informatieavond over collectieve inkoop isolatie en zonnepanelen in Rheden

Bijna 600 (!) mensen kwamen afgelopen donderdag naar het gemeentehuis om een toelichting te krijgen over de collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen in de gemeente Rheden.

Lees verder...

200ste woonwensenscan

Vandaag is een mijlpaal bereikt voor duurzaam wonen in Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal: de 200ste woonwensenscan is uitgegeven!

Lees verder...

Eerste koop ecowoningen in Schuytgraaf gesloten

Op 25 januari is de eerste koopovereenkomst getekend van De Ideale Woning in ecowijk De Kiem. Dit is één van de 5 woningtypes in deze nieuwe autoluwe ecologische buurt in Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Het huis wekt zijn eigen energie op en wordt duurzaam gebouwd. Het is ontworpen door D+B architecten, één van de initiatiefnemers van de ecowijk. Ruim twee jaar na de start van het overleg met de gemeente is de handtekening door de eerste kopers van De Ideale Woning gezet.

Lees verder...

Bijeenkomst over hulpmiddelen voor lokale energietransit

27-02-2018

Op 27 februari wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin dieper wordt ingegaan op de processtappen bij lokale energietransitie en welke hulpmiddelen bestaan om van uw lokale energietransitie een succes te maken.

Lees verder...

Oproep: Bos zoekt Buurt

Gemeente Rheden krijgt een Tiny Forest! Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, biodivers en inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én voor mensen. Een Tiny Forest is namelijk een bos van en voor de buurt. Het bos wordt een groene ontmoetingsplek in de wijk, waar kinderen en buurtbewoners van de natuur kunnen leren en genieten.

Lees verder...

Hoge opkomst bij avond over isoleren in Dieren-West

Zo’n 80 bewoners uit de wijk Dieren-West waren afgekomen op de avond over isoleren, georganiseerd door de Werkgroep Duurzaam Dieren-West.

Lees verder...

Cooperatiecafe op 16 februari gaat niet door

Helaas kan het Coöperatiecafé van vrijdag 16 februari niet doorgaan. Tijdens de planning van de cafe's is onvoldoende gerealiseerd dat veel scholen een week eerder dan de officiële schoolvakantiewerk vrij hebben genomen. Het eerstvolgende cafe is nu 16 maart.

Lees verder...

Nieuwe penningmeester

Tijdens de ledenvergadering van 24 januari 2018 hebben de leden Derk te Bokkel benoemd als bestuurslid met als functie Penningmeester. George Lagerberg blijft wel gewoon algemeen bestuurslid.

Lees verder...

Ga de energie uitdaging aan op ArnhemAANdag

Het startschot is gegeven: Arnhem is AAN! Tien weken lang dagen Bekende Arnhemmers inwoners van de stad uit om energie te besparen met zogenaamde ArnhemAANdag-challenges. Elke challenge past in een groter energie thema. Estée Strooker, presentatrice en kok bij 24Kitchen en eigenaar van ‘t Amusement en saladebar Slaatje-Bla in Arnhem, trapte het project af met een challenge om gasloos te koken.

Lees verder...

ArnhemAANdag

We starten maandag 12 maart a.s. het project Arnhemaandag: 10 verschillende huishoudens zullen 10 weken pogen om energieneutraal te leven.

Lees verder...

Zonnepanelen op Elzenhof?

Er is een samenwerkings-overeenkomst gesloten met Boer Wilco Nieuwenhuis van de Elzenhof voor een postcoderoosproject.

Lees verder...

Het uitzonderlijke verhaal van Pascal

Pascal Saul uit Rijkerswoerd heeft zelf zijn woning energieneutraal gemaakt. Lees hieronder het hele verhaal.

Lees verder...

Urgente oproep: Help mee onze Windaandelen bekend te maken

Wij staan op de State of Fashion nacht en hebben jouw hulp nodig bij onze stand om Windpark Koningspleij aan zo veel mogelijk mensen te presenteren. De nacht van de mode is op 9 juni en we staan er van 18.00 tot 22.00 uur. Wil je meedoen, neem dan contact op met Patrick of Xeni.

Lees verder...

Energiecafe Arnhem

21-06-2018

Wist je dat de mode-industrie de tweede grootste milieuvervuiler ter wereld is? En dat het Klimaatakkoord van Parijs hierover niets zegt. Jaarlijks worden er 150 miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd die over het algemeen geen lang leven hebben en samen een enorme CO2 footprint hebben. Dat moet toch beter kunnen?

Lees verder...

Blowlands 2018

15-06-2018

De initiatiefnemers van Burgers Geven Energie en de Radboud Universiteit (sectie Geografie, Planologie en Milieu) organiseren vrijdagmiddag 15 juni a.s. een lezing en debat over de toekomst van de energietransitie en de rol van burgers. Het is de start van het 2-daagse energiefestival Blowlands, onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Je bent van harte welkom.

Lees verder...

Unieke kennisbank Gelderse energiecooperaties gelanceerd

Tijdens de ledenvergadering van 13 juni is de kennisbank van de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland (VECG) gelanceerd. De kennisbank bevat een overzicht van projecten die door de 30 leden van de VECG worden uitgevoerd. Aan elk project zijn profielen gekoppeld van betrokken specialisten en documenten ter ondersteuning van nieuwe coöperatieve projecten.

Lees verder...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.