Gaat u als bedrijf uw ketel vervangen? Overweeg een WKK installatie. Nu is er subsidie tot wel 31%!
Gaat u als bedrijf uw ketel vervangen? Overweeg een WKK installatie. Nu is er subsidie tot wel 31%!
Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Subsidie voor mini WKKs en (gas-) warmtepompen

Provincie Gelderland gaat Subsidie voor mini WKKs en (gas-) warmtepompen verstrekken aan MKB en instellingen. WKK is een verwarmingsketel die met de restwarme elektriciteit produceert. Dus naast verwarming een daling van de electriciteitsrekening!
Subsidie voor mini WKKs en (gas-) warmtepompen

Gaat u als bedrijf uw ketel vervangen? Overweeg een WKK installatie. Nu is er subsidie tot wel 31%!

Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar zijn van belang om het Gelders percentage energiebesparing op te krikken naar 2 % per jaar. Van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar zijn vooral de mini-WKK, gaswarmtepompen en elektrische warmtepompen interessant. De provincie gaat de termijn van langer dan 5 jaar nu subsidieren.

 

Er zijn de volgende voorwaarden:

  • Een onafhankelijke deskundige toont aan dat de energiewinst min. 20 % bedraagt
  • Er dient een installatie- en onderhoudscontract te worden aangegaan
  • Voor de mini WKK en de gaswamtepompen zijn de grenzen tussen 75.000 m3 en 500.000 m3 gas gebruik per jaar. Voor de elektrische warmtepomp zijn de grenzen tussen 150.000 en 1.000.000 kWh per jaar.

 

Mini-WKK bij continue vraag naar warmte

Als er continue vraag is naar warmte is zijn mini-WKK systemen interessant. Warmte en stroom worden dan tegelijkertijd opgewekt. Dit concept kan breed toegepast worden in de sectoren "cure and care" en horeca en welness ofwel in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hotels. Ook kantoren en bedrijfshallen komen in aanmerking.

 

Gaswarmtepompen of elektrische warmtepompen bij onregelmatige vraag naar warmte

Als er geen continue vraag is naar warmte, dan is het interessant om de benodigde warmte efficiënter te produceren met behulp van gaswarmtepompen of elektrische warmtepompen. De doelgroep die bereikt dient te worden met deze subsidie is breed: MKB en instellingen..

 

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie varieert. Bij een terugverdientijd van 6 jaar bijvoorbeeld wordt de subsidie berekend over één jaar, hetgeen eenzesde van de totale investering behelst (16 % subsidie). Bij een terugverdientijd van 7 jaar wordt de subsidie berekend over twee jaar, ofwel twee-zevende van de totale investering ( een kleine 30 % subsidie). Bij een terugverdientijd van 7,25 jaar wordt de maximale subsidie toegekend ( = 31 %). Bij een langere terugverdientijd, bijvoorbeeld van 9 jaar wordt ook 2,25 jaar terugverdientijd gesubsidieerd (25 % subsidie).

 

Voorlopig is € 500.000 beschikbaar vanuit het programma energietransitie.

 

De regeling wordt opengesteld op 1 oktober 2013. Hou de website van Gelderland in de gaten. www.gelderland.nl

 

Meer informatie over WKK is te vinden op: http://www.e2go.nl

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.