pg. 23 uit Haalbaarheidsstudie Windenergie voor 4 zoekgebieden in de gemeente Arnhem door KEMA.
pg. 23 uit Haalbaarheidsstudie Windenergie voor 4 zoekgebieden in de gemeente Arnhem door KEMA.
Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Onderzoek naar windenergie in Arnhem

Gemeente en Pleij B.V. sluiten intentieovereenkomst over gronduitgifte ten behoeve van de ontwikkeling van windmolens op Koningspleij Noord. Hiermee is Arnhem een stapje dichter bij het realiseren van een windmolen van en voor burgers.
Onderzoek naar windenergie in Arnhem

pg. 23 uit Haalbaarheidsstudie Windenergie voor 4 zoekgebieden in de gemeente Arnhem door KEMA.

Dinsdag 1 oktober sloten ontwikkelaar Pleij B.V. en de gemeente Arnhem een intentieoverkomst die een volgende stap mogelijk maakt richting een windmolenpark op de gemeentelijke gronden op Koningspleij Noord. Pleij B.V. gaat de feitelijke en economische haalbaarheid onderzoeken.

Het bouwen van een windmolen vergt veel voorfinanciering voor haalbaarheidsonderzoeken zonder dat een positieve uitkomst gegarandeerd is. Risico’s die de Rijn en IJssel Energie Coöperatie (REIJE) onmogelijk kan dragen en de gemeente Arnhem niet wil dragen. Door de ontwikkeling in een zelfstandige BV onder te brengen die los staat van de coöperatie, blijft de ontwikkeling van de molen zonder risico voor de coöperatie.

Pleij BV zal samen met REIJE diverse workshops over windenergie, informatie-avonden en bijeenkomsten organiseren om een inventarisatie te maken van de argumenten van alle belanghebbenden. Op deze bijeenkomsten zullen de kansen, mogelijkheden, participatiemodellen, randvoorwaarden, bezwaren, etc. geïnventariseerd worden om een zo goed mogelijke afweging te kunnen maken van de meest kansrijke opstelling.

Jan de Wit, voorzitter Rijn en IJssel Energie Coöperatie: “De intentie van de coöperatie is dat er bij de bouw van de molen zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van lokale leveranciers”. Wanneer de molens daadwerkelijk gebouwd gaat worden en het rendement inzichtelijk is, kunnen burgers financieel participeren in de molen. Het doel is dat iedereen uit de regio kan profiteren van lokale, duurzaam opgewekte energie zonder dat winsten wegvloeien naar het buitenland. Lokale en betaalbare groene energie is dan het eindresultaat.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.