Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Marktinitiatief windenergie

Maandag 26 november is in de gemeenteraad van Arnhem een belangrijke stap gezet in het kader van windontwikkeling in deze regio. De gemeenteraad zal de komende weken namelijk besluiten of zij mee wil werken aan marktinitiatieven op het gebied van windenergie. De lokale Rijn en IJssel Energie Coöperatie neemt meteen van de gelegenheid gebruik om een initiatief te lanceren.

Rijn en IJssel Energie Coöperatie wil meewerken aan een onderzoek naar het bouwen van windmolens in de regio Arnhem. Of hier een windmolenproject haalbaar is, ligt echter niet op voorhand vast. Vanuit de coöperatieve gedachte pleit Rijn en IJssel Energie wel voor een belangrijke randvoorwaarde, namelijk dat het project zo lokaal mogelijk wordt ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met lokale bouwers, zoveel mogelijk gebruik te maken van de partners van EmiA (Energie made in Arnhem), waaronder de HAN en het ROC, de financiering zoveel mogelijk lokaal rond te krijgen en de lokaal de energie te verhandelen. Jan de Wit, voorzitter Rijn en IJssel Energie: “dit is energie als streekproduct. Het wind initiatief wordt een lokaal kennis project met mogelijk innovatieve ontwikkelingen.  Levert door zoveel mogelijk gebruik van lokale partijen lokale werkgelegenheid op. En vloeit zoveel mogelijk omzet en winst terug in de lokale economie”.

 

Informatie, transparantie en participatie zijn pijlers waar een windenergie project op staat. Een belangrijke tweede voorwaarde van de Coöperatie is dan ook dat het  bedrijfsplan volledig openbaar wordt. Door er zorg voor te dragen dat de bedrijfsplan en de bijbehorende onderzoeken openbaar zijn, kan iedereen immers maximale invloed uitoefenen.

 

Om maximale lokale invloed te houden neemt Rijn en IJssel meteen het initiatief om, na het beluit in de raad, een ontwikkel BV op te richten met Out-Smart uit Velp, een ontwikkel en beheer bedrijf op het gebied van wind energie. Op deze wijze kan de coöperatie maximaal invloed uitoefenen op de ontwikkeling en een zo lokaal mogelijk open proces verankeren.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.