Arnhems eerste waterkrachtturbine
Arnhems eerste waterkrachtturbine
Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

De Begijnemolen wordt Arnhems eerste waterkrachtturbine.

De waterradinstallatie van de monumentale Begijnemolen in Sonsbeek is vervallen en bevindt zich al jaren in een deplorabele toestand. De Begijnemolen uit 1407 is een van de twee overgebleven watermolens aan de Sint Jansbeek. Vrienden van Sonsbeek spant zich in voor herstel van het waterrad. Maar dan herstel van de hele installatie: het rad, de omhulling, de watergoot en het demonstratieve gebruik van de opgewekte energie in het Watermuseum.

Waarom?

Allereerst: restauratie, het repareren van een stukje vervallen Sonsbeek en voorkomen dat dit verval vandalisme en verder verval uitlokt. Ten tweede: cultuurhistorie, de oorsprong vertellen van de ‘energiestad Arnhem’. De tien watermolens langs de Jansbeek vormden tezamen het oudste industrieterrein van de stad. En ten derde: gebruik, we willen de waterradinstallatie een educatieve en nuttige functie geven. Een functionerende graanmolen met een compleet raderwerk hebben we al: de Witte Watermolen. Met het waterrad van de Begijnemolen gaan we energie opwekken uit waterkracht. De installatie zal demonstratief worden gebruikt in het Watermuseum. De Begijnemolen wordt Arnhems eerste waterkrachtturbine.

 

Uitvoering

De uitvoering van het project komt tot stand in samenwerking met de vrijwilligers van de Experimentele Werkplaats De Helling. Studenten van o.a. de Hogeschool Arnhem-Nijmegen maken, met hulp van Tennet, een ontwerp voor het benutten van de opgewekte energie in het Nederlands Watermuseum. De gemeente, Waterschap en Watermuseum werken actief mee aan de restauratie en een aantal Arnhemse bedrijven zetten zich, al dan niet betaald, in om hun bijdrage te leveren aan het herstel van dit eeuwenoude erfgoed. De Vereniging Vrienden van Sonsbeek verzorgt de uitvoering inhoudelijk, organisatorisch en financieel. De bestektekeningen zijn goedgekeurd en de vergunningen zijn binnen, de afbraak van de oude installatie is uitgevoerd en aan het herstel wordt gewerkt.

 

Financiële actie

Exclusief de bijdragen in natura - van individuele vrijwilligers en organisaties - zijn de te betalen kosten van het project begroot op € 25.000. De Vereniging kan zelf maximaal een derde van dit bedrag bijdragen. Ter dekking van de kosten benadert Vrienden van Sonsbeek mogelijke sponsoren. Daarnaast doen we een beroep op u - de leden van Vrienden van Sonsbeek - om een financiële bijdrage te leveren. Onder de titel ‘Geef het Rad een Zetje’ wekken we deze zomer parkbezoekers op hun betrokkenheid bij het in stand houden van de parken te tonen door geld te storten op bankrekening 40 63 33 505 t.n.v. Vereniging van Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem, Arnhem. We gebruiken bij de fondsenwerving de prent die tekenaar Rudolf Das voor de actie beschikbaar stelt en die u op de voorpagina van dit Bulletin vindt.

 

Culturele ANBI

De Vereniging van Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend en wel in de categorie „cultuur”. Bij giften aan ANBI-erkende culturele instellingen mag de fiscale aftrek met 25% worden verhoogd: een gift van bijvoorbeeld € 20 betekent fiscaal een aftrekpost van € 25. Dat geldt ook voor uw financiële bijdrage aan het herstel van het waterrad. De penningmeester ziet uw bijdrage graag

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.