Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Coordinerende rol wind energie voor Rijn en IJssel

Nu duidelijk is welke plekken in Arnhem kansrijk zijn, wil het college van burgemeester en wethouders initiatieven uit de markt de kans geven om met hun plannen te komen en deze verder uit te werken. Een coördinerende rol is daarbij weggelegd voor de opgerichte Rijn en IJssel Energie Coöperatie

Drie locaties in Arnhem zijn in beeld om windturbines te plaatsen. Het gaat om locaties op de bedrijventerreinen: ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord II.  Dat blijkt uit studies die Bureau Waardenburg en de KEMA in opdracht van de gemeente Arnhem hebben uitgevoerd.

 

Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: “De gemeente heeft concrete ambities als het gaat om duurzame energie. Zo willen we in 2014 een toename van 7 procent van duurzame opgewekte energie hebben gerealiseerd ten opzichte van 2009. Nu duidelijk is welke plekken geschikt zijn, is een eerste belangrijke stap gezet. Het is nu de markt die in nauw en zorgvuldig overleg met alle belanghebbenden de volgende stap moet gaan zetten.”

 

Energie made in [Arnhem]

De gemeente Arnhem wil overschakelen op energie uit hernieuwbare, schone bronnen, zoals wind, zon, water, aardwarmte of biomassa (groenafval) die zo veel mogelijk in of rond Arnhem wordt geproduceerd. Al die ambities staan verwoord in het programma Energie made in [Arnhem]. Bureau Waardenburg en de KEMA hebben in opdracht van de gemeente onderzocht welke gebieden voor windenergie geschikt zijn. Hierbij zijn mogelijke knelpunten onderzocht en in kaart gebracht. Onderzocht zijn onder andere de effecten op de natuur, de technische belemmeringen en veiligheidsrisico’s. Uit deze studies blijkt dat ’t Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II mogelijkheden bieden voor het plaatsen van windturbines, met name direct langs de N325 en de Nieuwe Haven.

 

Draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak voor de komst van windturbines is essentieel. Rijn en IJssel Energie Coöperatie zal met marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om de bewoners bij deze lokale productie van duurzame energie te betrekkenen om zo het draagvlak te vergroten. Inwoners van Arnhem en omstreken kunnen mede-eigenaar worden of hier hun groene stroom afnemen. Inmiddels zijn er diverse partijen die hebben aangegeven interesse te hebben.Mogelijke lokaties voor windmolen

 

Hoe verder

Het college vraagt de gemeenteraad om de ingezette koers te ondersteunen en marktpartijen te mogen faciliteren met de uitwerking van hun ideeën. Initiatieven uit de markt kunnen zich nu wenden tot de Rijn en IJssel Energie Coöperatie. Ontwikkelplannen zullen door de ontwikkelaars met omwonenden worden besproken en bestemmingsplannen zullen moeten worden gewijzigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Coöperatie

tel: +31 85 401 17 62 of service@rijnenijsselenergie.nl

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.